REKLAMA

PRIMETECH S.A.: Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do uchwał podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu PRIMETECH S.A. w dniu 13 listopada 2020 r.

2020-11-13 15:22
publikacja
2020-11-13 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-13
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do uchwał podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu PRIMETECH S.A. w dniu 13 listopada 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PRIMETECH S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 13 listopada 2020 r. („NWZ”) zostały zgłoszone 4 sprzeciwy przez 4 akcjonariuszy do następującej uchwały:
1) Uchwała nr 2 NWZ Emitenta z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłosili:

- akcjonariusz nr 1 będący osobą fizyczną,
- akcjonariusz nr 2 będący osobą fizyczną,
- pełnomocnik akcjonariusza nr 3 będącego osobą fizyczną,
- przedstawiciel akcjonariusza nr 4 będącego spółką prawa handlowego.
Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Jan Poświata Prezes Zarządu
2020-11-13 Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki