REKLAMA

PRIMEBIT GAMES S.A.: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

2023-03-14 08:50
publikacja
2023-03-14 08:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-14
Skrócona nazwa emitenta
PRIMEBIT GAMES S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż w trybie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez Michała Ręczkowicza [dalej "Akcjonariusz"] w imieniu swoim oraz Prime Bit Investments S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 13.03.2023 r. nabył poprzez Prime Bit Investments S.A. (wobec której jest podmiotem dominującym) 244.510 akcji zwykłych na okaziciela Prime Bit Games S.A w transakcji pakietowej oraz poprzez Giełdę na rynku NewConnect.

Przed nabyciem posiadał pośrednio i bezpośrednio 4.755.490 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 43,54% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie posiada pośrednio i bezpośrednio 5.000.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 45,78% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiotem zależnym od Akcjonariusza jest Prime Bit Investments S.A., która przed nabyciem posiadała bezpośrednio 4.755.490 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 43,54% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki a aktualnie posiada 5.000.000 akcji Spółki, co stanowi 45,78% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego ani przez Prime Bit Investments S.A. zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-14 Sandra Wojnarowicz Prezes Zarządu Sandra Wojnarowicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki