REKLAMA

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta

2019-06-28 16:26
publikacja
2019-06-28 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_na_ZWZ_28_6_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwaly_poddanej_pod_glosowanie_ale_nie_podjetej_na_ZWZ_28_6_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść 21 (dwadzieścia jeden) uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku wraz ze wskazaniem w odniesieniu do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" (załącznik nr 1).
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż na powyższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta został poddany pod głosowanie 1 (jeden) projekt uchwały, która nie została podjęta. Treść uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta, znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego raportu.
Do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte na ZWZ_28 6 2019.pdfUchwały podjęte na ZWZ_28 6 2019.pdf Uchwały podjęte na ZWZ
Projekt uchwały poddanej pod głosowanie ale nie podjętej na ZWZ_28 6 2019.pdfProjekt uchwały poddanej pod głosowanie ale nie podjętej na ZWZ_28 6 2019.pdf Uchwała nie podjęta na ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-28 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2019-06-28 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki