REKLAMA

POLNORD: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 czerwca 2021 r.

2021-04-19 20:13
publikacja
2021-04-19 20:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_Polnord_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ogloszenie_zwolania_NWZ.docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 1 czerwca 2021 roku na godzinę 12,00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał Polnord SA.pdfProjekty uchwał Polnord SA.pdf projekty uchwał NWZ
ogłoszenie zwołania NWZ.docx.pdfogłoszenie zwołania NWZ.docx.pdf ogłoszenie o zwołaniu NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Michał Melaniuk Prezes Zarządu
2021-04-19 Péter Bódis Członek Zarządu
2021-04-19 Marcin Gomoła Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki