REKLAMA

PLAYWAY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

2022-05-20 20:45
publikacja
2022-05-20 20:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_PLW_S.A_20052022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_PLW_ZWZ_2021_Projekty_uchwal_20052022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_zal_PLAYWAY_POLITYKA_WYNAGRODZEN_Zarzadu_i_RN_20052022_cln.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
03_PLW_sprawozdanie_wynagrodzenia_2021_19052022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
04_PLW_RN_sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2021_19052022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 20 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hornówku, przy ul. Księdza Aleksandra Fedorowicza 17, 05-080 Hornówek.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z załącznikiem, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Załączniki
Plik Opis
01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_PLW_S.A_20052022.pdf01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_PLW_S.A_20052022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. za rok obrotowy 2021 r.
02_PLW_ZWZ_2021_Projekty_uchwał_20052022.pdf02_PLW_ZWZ_2021_Projekty_uchwał_20052022.pdf Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.
02_zał_PLAYWAY_POLITYKA WYNAGRODZEŃ Zarządu i RN_20052022_cln.pdf02_zał_PLAYWAY_POLITYKA WYNAGRODZEŃ Zarządu i RN_20052022_cln.pdf Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.
03_PLW sprawozdanie wynagrodzenia_2021_19052022.pdf03_PLW sprawozdanie wynagrodzenia_2021_19052022.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2021 r.
04_PLW RN sprawozdanie z działalności za 2021_19052022.pdf04_PLW RN sprawozdanie z działalności za 2021_19052022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-20 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki