PGNiG szacuje zysk netto w II kw. na 5,14 mld zł

2020-07-31 08:58, akt.2020-07-31 09:37
publikacja
2020-07-31 08:58
aktualizacja
2020-07-31 09:37
materiały dla mediów

PGNiG szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. na 5,14 mld zł wobec 0,27 mld zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 5,11 mld zł.

Według szacunków, skonsolidowane przychody PGNiG spadły w drugim kwartale do 7,28 mld zł z 8,28 mld zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes wskazywał na przychody na poziomie 5,86 mld zł.

Skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł do 7,27 mld zł z 0,96 mld zł rok wcześniej. Średnia prognoz analityków wskazywała na zysk w wysokości 7,36 mld zł.

PGNiG podawał wcześniej, że rozliczenie aneksu do kontraktu jamalskiego m.in. zmniejszy koszty operacyjne PGNiG dotyczące gazu o 5,69 mld zł, a dodatkowo na wyniki drugiego kwartału koncernu wpływ będzie miał dodatni wynik na różnicach kursowych (ok. 300 mln zł) oraz podatek dochodowy - zaliczka na podatek za czerwiec wyniosła ok. 1,1 mld zł.

Wynik EBITDA segmentu "Poszukiwanie i Wydobycie" spadł do 0,17 mld zł z 0,69 mld zł rok wcześniej (w tym odpis obniżył wynik segmentu o 0,09 mld zł). W segmencie "Obrót i Magazynowanie" zysk EBITDA wzrósł do 6,65 mld zł z 0,16 mld zł straty przed rokiem. EBITDA w segmencie dystrybucyjnym spadła do 0,41 mld zł z 0,49 mld zł, a w segmencie wytwarzania wzrosła do 0,12 mld zł z 0,06 mld zł.

Skonsolidowany szacunkowy wynik operacyjny wzrósł do 6,45 mld zł z 0,29 mld zł. Konsensus PAP Biznes wynosił 6,6 mld zł.

W komunikacie podano, że w segmencie "Poszukiwanie i Wydobycie" na wyniki wpłynęły m.in. niższe rdr notowania cen produktów, w tym ceny ropy naftowej Brent, ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii (o 49 proc. w porównaniu do II kwartału 2019 r.) oraz dokonanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie ok. minus 94 mln zł. Jednocześnie wzrósł wolumen wydobycia ropy naftowej w Norwegii.

Na wyniki segmentu "Obrót i Magazynowanie" wpływ miało m.in. pomniejszenie kosztów operacyjnych w związku z zawarciem aneksu do kontraktu jamalskiego, dodatni wynik na różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń, a także wpływ zastosowania od 1 marca w rozliczeniach za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego zasądzonej formuły cenowej na podstawie wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie.

Dodatkowo, na wyniki segmentu "Obrót i Magazynowanie" wpłynął spadek cen gazu na TGE, niższa średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 1 stycznia 2020 r., wpływ rozwiązania odpisu na zapasie gazu o 108 mln zł, przy zawiązaniu odpisu na minus 91 mln zł w drugim kwartale 2019 r. oraz wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością

zabezpieczeń ujętych w przychodach ze sprzedaży w wysokości 171 mln zł (w drugim kwartale 2019 r. było to 102 mln zł).

W segmencie "Dystrybucja" wpływ miała m.in. wyższa o 3,5 proc. taryfa za usługę dystrybucji gazu, niższa średnia temperatura w II kwartale 2020 r. o 1,7 stopnia Celsjusza rdr oraz saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: plus 2 mln zł w II kwartale 2020 r. wobec 181 mln zł rok wcześniej.

W segmencie "Wytwarzanie" spółka miała wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 18 proc. rdr na skutek niższej średniej temperatury

w II kwartale 2020 r. i wyższych wolumenów produkcji ciepła oraz niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania - o 13 proc. rdr, przy niższym wolumenie sprzedaży oraz niższe rdr koszty węgla do produkcji.

Wpływ na szacunkowe wyniki - jak podało PGNiG - miała także wycena udziałów w inwestycji w Polską Grupę Górniczą SA na łączną kwotę -222 mln zł w efekcie ujęcia wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie spółki.

Spółka podała, że prezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu za drugi kwartał planowana jest na 20 sierpnia (PAP Biznes)

doa/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki