WAŻNE

PGNIG: Przedłużenie obowiązywania Kontraktu Indywidualnego na dostawy paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej PKN Orlen

2020-06-25 17:49
publikacja
2020-06-25 17:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Przedłużenie obowiązywania Kontraktu Indywidualnego na dostawy paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej PKN Orlen
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr 91/2016 oraz Nr 92/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 r. PGNiG oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) zawarły aneks do Kontraktu Indywidualnego do Umowy ramowej na dostawy paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN z dnia 29 września 2016 r. („Kontrakt Indywidualny”).

W wyniku zawarcia aneksu dostawy surowca będą realizowane do 31 grudnia 2022 r., z opcją przedłużenia do 31 grudnia 2023 r. Grupa Kapitałowa PKN Orlen pozostanie strategicznym odbiorcą paliwa gazowego dla PGNiG.

Wartość Kontraktu Indywidualnego w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. szacowana jest na kwotę około 5,5 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w Kontrakcie Indywidualnym są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

Patrz także: raport bieżący nr 91/2016 z dnia 28 września 2016 roku oraz raport bieżący nr 92/2016 z dnia 29 września 2016 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, June 25th 2020


Extension of Individual Contract for gas fuel supplies to ORLEN Group


Current Report No. 36/2020


Further to Current Reports No. 91/2016 and No. 92/2016, the Management
Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”) announces
that on June 25th 2020 PGNiG and Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (“PKN
ORLEN”) entered into an annex to the Individual Contract for gas fuel
supplies to the ORLEN Group, dated September 29th 2016 (“Individual
Contract”).


Under the annex, supplies are to be made until December 31st 2022, with
an option to extend the term until December 31st 2023. ORLEN Group will
remain the strategic recipient of gas fuel for PGNiG.


The value of the Individual Contract from October 1st 2021 to December
31st 2023 is estimated at approximately PLN 5.5bn. The applied pricing
formula is based on gas market price indices.


See also Current Report No. 91/2016 of September 28th 2016 and Current
Report No. 92/2016 of September 29th 2016.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Jerzy Kwieciński Prezes Zarządu
2020-06-25 Przemysław Wacławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki