REKLAMA

PCF GROUP S.A.: Wstrzymanie negocjacji umowy produkcyjnej

2023-09-22 09:00
publikacja
2023-09-22 09:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PCF GROUP S.A.
Temat
Wstrzymanie negocjacji umowy produkcyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2023 z dnia 17 czerwca 2023 r., w którym Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informował o podpisaniu w dniu 17 czerwca 2023 r. niewiążącego listu intencyjnego („List Intencyjny”) z renomowanym podmiotem z branży rozrywkowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w przedmiocie zawarcia umowy produkcyjnej (development agreement) dotyczącej współpracy w zakresie produkcji gry wideo przeznaczonej na platformy wirtualnej rzeczywistości (virtual reality, VR) z gatunku gier akcji/walki (VR Action / Combat) pod nazwą kodową „Dolphin” („Produkt”), Zarząd niniejszym informuje, że dniu 22 września 2023 r. otrzymał informację od wydawcy, że prace nad projektem zostały bezterminowo wstrzymane.

Z nieformalnych rozmów przedstawicieli Spółki z wydawcą wynika, że powyższa decyzja wydawcy jest związana ze strajkiem w branży rozrywkowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i niepewną sytuacją w branży rozrywkowej będącą efektem prowadzonych strajków.

W efekcie powyższego negocjacje w przedmiocie zawarcia przez Spółkę umowy produkcyjnej z wydawcą zostają wstrzymane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Suspension of negotiations of the development agreementIn
relations to the current report No 24/2023 dated 17 June 2023 in which
the Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in
Warsaw (the “Company”) informed that on 17 June 2023 the Company signed
a non-binding term sheet (the “Term Sheet”) with a reputable entity from
the entertainment industry, with its registered office in the United
States of America, to conclude a development agreement regarding
cooperation in the production of a video game designated for virtual
reality (VR) platforms in the action/combat genre, under the code name
“Dolphin” (the “Product”), the Management Board hereby informs that on
22 September 2023 it received an information from the publisher that the
work on the project has been suspended indefinitely.


Informal conversations between the Company’s representatives and the
publisher show that the above decision of the publisher is related to
the entertainment strikes in the United States of America and the
uncertainty of the situation in the entertainment industry as a result
of the strikes.


As a result of the above, negotiations regarding the conclusion of a
production agreement by the Company with the publisher are suspended.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-22 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki