REKLAMA

PCC INTERMODAL S.A.: Zawiadomienie Waldemara Preussnera i PCC SE o zwiększeniu łącznego zaangażowania (udziału) w PCC Intermodal S.A.

2017-08-07 08:39
publikacja
2017-08-07 08:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-04
Skrócona nazwa emitenta
PCC INTERMODAL S.A.
Temat
Zawiadomienie Waldemara Preussnera i PCC SE o zwiększeniu łącznego zaangażowania (udziału) w PCC Intermodal S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:
Waldemar Preussner działając w imieniu własnym, a Ulrike Warnecke i Alfred Pelzer działając w imieniu PCC SE z siedzibą w Duisburgu („PCC SE”), stosownie do przepisów art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiają, że w wyniku transakcji nabycia przez PCC SE poza rynkiem regulowanym akcji PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni ("PCC Intermodal"), zawartych w dniu 21 kwietnia 2017 r. („Transakcja 1”) oraz w dniu 4 sierpnia 2017 r. („Transakcja 2”), udział procentowy PCC SE i pośrednio Waldemara Preussnera w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PCC Intermodal zwiększył się z 78,53 % do 80,17 %.
Przed Transakcją 1 PCC SE posiadała akcje PCC Intermodal:
1. 32.539.332 akcji uprzywilejowanych co stanowiło 41,95% udziału w kapitale zakładowym oraz 65.078.664 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal co stanowiło 59,11% w ogólnej liczbie głosów,
2. 21.384.912 akcji zwykłych co stanowiło 27,57% udziału w kapitale zakładowym oraz 21.384.912 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal, co stanowiło 19,42 % w ogólnej liczbie głosów.
- łącznie PCC SE (a pośrednio Waldemar Preussner) posiadała 53.924.244 akcji PCC Intermodal, co stanowiło 69,52 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz 86.463.576 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal, co stanowiło 78,53% w ogólnej liczbie głosów.

Po Transakcji 1, która nie doprowadziła do zmiany udziału PCC SE (a pośrednio Waldemara Preussnera) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal o co najmniej 1% i nie rodziła obowiązku zawiadomień wynikających z Ustawy, PCC SE posiadała akcje PCC Intermodal:
1. 32.539.332 akcji uprzywilejowanych, co stanowiło 41,95% udziału w kapitale zakładowym oraz 65.078.664 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal co stanowiło 59,11% w ogólnej liczbie głosów,
2. 22.471.159 akcji zwykłych co stanowiło 28,97% udziału w kapitale zakładowym oraz 22.471.159 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal, co stanowiło 20,41 % w ogólnej liczbie głosów.
- łącznie PCC SE (a pośrednio Waldemar Preussner) posiadała 55.010.491 akcji PCC Intermodal, co stanowiło 70,92 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz 87.549.823 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal, co stanowiło 79,52% w ogólnej liczbie głosów.

Po Transakcji 2, PCC SE posiada aktualnie akcje PCC Intermodal:
1. 32.539.332 akcji uprzywilejowanych, co stanowi 41,95% udziału w kapitale zakładowym oraz 65.078.664 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal co stanowi 59,11% w ogólnej liczbie głosów,
2. 23.193.501 akcji zwykłych co stanowi 29,90% udziału w kapitale zakładowym oraz 23.193.501 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal, co stanowi 21,06 % w ogólnej liczbie głosów.
- łącznie PCC SE (a pośrednio Waldemar Preussner) posiada 55.732.833 akcji PCC Intermodal, co stanowi 71,85 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz 88.272.165 głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal, co stanowi 80,17% w ogólnej liczbie głosów.

Żaden podmiot zależny od Waldemara Preussnera, za wyjątkiem PCC SE, nie posiada akcji PCC Intermodal. Żaden podmiot zależny od PCC SE, nie posiada akcji PCC Intermodal.
W przypadku Waldemara Preussnera oraz PCC SE nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
Waldemar Preussner oraz PCC SE nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-04 Dariusz Stefański Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki