REKLAMA

PBS Finanse SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 24 września 2021 r.

2021-08-28 21:44
publikacja
2021-08-28 21:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PBS_Zwolanie_NWZ_20210924.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Pelnomocnictwo_NWZ_20210924.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Formularz_glosowania_NWZ_20210924.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-28
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 24 września 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069391, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 24 września 2021 roku, na godzinę 9.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Chłodnej 2.
Załączniki
Plik Opis
PBS Zwołanie NWZ 20210924.pdfPBS Zwołanie NWZ 20210924.pdf Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 24 września 2021 r.
PBS Pełnomocnictwo NWZ 20210924.pdfPBS Pełnomocnictwo NWZ 20210924.pdf Wzór pełnomocnictwa
PBS Formularz głosowania NWZ 20210924.pdfPBS Formularz głosowania NWZ 20210924.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-28 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki