REKLAMA

PBS Finanse SA: Wszczęcie egzekucji z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

2021-02-12 20:42
publikacja
2021-02-12 20:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-12
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Wszczęcie egzekucji z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z przysługującego Spółce prawa wieczystego użytkowania nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00044938/4. Na przedmiotowej nieruchomości w dniu 4 maja 2015 r. Emitent ustanowił hipotekę umowną do kwoty 1.500.000,00 zł na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego w rachunku kredytowym udzielonego przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku spółce "Duet" sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, o której upadłości Emitent informował raportem bieżącym nr 61/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. W związku z niedokonaniem spłaty kredytu przez "Duet" sp. z o.o., egzekucja należności pieniężnej, na którą składa się kwota główna w wysokości 858.439,28 zł, powiększona o odsetki, koszty procesu, opłata egzekucyjna i wydatki gotówkowe, prowadzona jest na wniosek złożony przez Bank Nowy BFG S.A., na podstawie tytułów wykonawczych w postaci Oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji z tytułu ustanowienia hipoteki w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kpc udokumentowanego aktem notarialnym z dnia 10 maja 2018 r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Sanoku I Wydział Cywilny z dnia 17 grudnia 2020 r. o nadaniu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu. Zgodnie z ww. Postanowieniem Emitentowi przysługuje prawo do powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności do ww. nieruchomości i do kwoty nie wyższej niż suma hipoteki umownej w wysokości 1.500.000,00 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-12 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki