0,0220 zł
-15,38% -0,0040 zł
PBG SA (PBG)

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia 2019 roku, na wniosek akcjonariusza.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
PBG
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia 2019 roku, na wniosek akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA PBG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2019 ROKU, ZWOŁANEGO RAPORTEM BIEŻĄCYM 48/2019 W DNIU 23 LISTOPADA 2019 ROKU

W nawiązaniu do raportu bieżącego 48/2019 z dnia 23 listopada 2019 roku Zarząd PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 listopada 2019 roku na podstawie Art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, otrzymał wniosek Małgorzaty Wiśniewskiej – akcjonariusza Spółki, reprezentującego 23,61% kapitału zakładowego Spółki – dotyczący umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2019 roku następujących dodatkowych punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, polegającej na dodaniu punktów, które oznacza się jako 8 i 9. Jednocześnie dotychczasowy punkt 8 „Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako punkt 10.

W związku z powyższym, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 20 grudnia 2019 roku, przedstawia się następująco:

Porządek Obrad
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


PROJEKTY UCHWAŁ ODNOSZĄCE SIĘ DO WPROWADZONYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki PBG S.A. ………………………..

*
Uchwała nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki PBG S.A. ………………………..

***

Zarząd Spółki informuje, że poza wprowadzeniem dodatkowych punktów powyżej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2019 roku, treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowana raportem 48/2019 pozostaje bez zmian.


Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z Art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Jerzy Karney prezes zarządu Jerzy Karney
2019-11-29 Michał Maćkowiak członek zarządu Michał Maćkowiak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.