REKLAMA

PAMAPOL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. na wspólną kadencję

2021-06-25 18:01
publikacja
2021-06-25 18:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Informacje_nt_czlonkow_Rady_Nadzorczej_Pamapol_20210625.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. na wspólną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. podjęło uchwałę, w której ustaliło, iż Rada Nadzorcza VI Wspólnej Kadencji składać się będzie z 5 członków i powołało do Rady Nadzorczej tej kadencji:

- Pana Mariusza Szataniaka,
- Pana Piotra Kamińskiego,
- Pana Waldemara Frąckowiaka (Członek Niezależny),
- Pana Krzysztofa Urbanowicza (Członek Niezależny),
- Pana Tomasza Szataniaka.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu w konkurencyjnej osobie prawnej oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Również w dniu 25 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 14 ust. 5 Statutu Emitenta podjęła uchwały o wyborze:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szataniaka,
- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Waldemara Frąckowiaka,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Piotra Kamińskiego.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

1. Pan Mariusz Szataniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Waldemar Frąckowiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej
3. Pan Piotr Kamiński - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Pan Krzysztof Urbanowicz - Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
5. Pan Tomasz Szataniak - Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie w dniu 25 czerwca 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani:

1. Waldemar Frąckowiak - Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Niezależny Komitetu Audytu,
2. Krzysztof Urbanowicz - Członek Niezależny Komitetu Audytu,
3. Piotr Kamiński - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Emitenta informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, jest niezależna od Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Informacje_nt_czlonkow_Rady_Nadzorczej_Pamapol_20210625.pdfInformacje_nt_czlonkow_Rady_Nadzorczej_Pamapol_20210625.pdf Informacje_nt_czlonkow_Rady_Nadzorczej_Pamapol_20210625

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki