REKLAMA

One2Tribe: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.

2022-06-01 22:07
publikacja
2022-06-01 22:07
Zarząd spółki ONE2TRIBE S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000612542; NIP: 7822564519; REGON: 302555141, o kapitale zakładowym w wysokości 5.522.002,70 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20220601_220702_0000141270_0000142155.pdf
20220601_220702_0000141270_0000142156.pdf
20220601_220702_0000141270_0000142157.pdf
20220601_220702_0000141270_0000142158.pdf
20220601_220702_0000141270_0000142159.pdf
20220601_220702_0000141270_0000142160.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki