Oferta PZU Życie S.A. dostępna w portalu Ubezpieczeniaonline.pl

Portal Ubezpieczeniaonline.pl we współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. oferuje sprzedaż polis ubezpieczeniowych PZU Życie SA.

Dzięki współpracy z PZU Życie S.A., oferta sprzedażowa multiagencji Ubezpieczenia online Sp. z o.o. została wzbogacona o następujące produkty ubezpieczeniowe:

Indywidualne, kapitałowe ubezpieczenie na życie Spokój Najbliższych – gwarantuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci, przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, umowa może trwać aż do śmierci (ubezpieczenie bezterminowe), w przypadku śmierci ubezpieczonego PZU Życie SA wypłaca 100% aktualnej w dniu zdarzenia sumy ubezpieczenia. Ubezpieczonym może być każda osoba, która ukończyła 13 lat. Jeśli do ubezpieczenia przystępuje osoba, która przekroczyła 65 rok życia, obowiązek opłacania składek trwa tylko 10 lat. Wysokość sumy ubezpieczenia na dzień zawarcia umowy określana jest w dokumencie ubezpieczenia – początkowa suma ubezpieczenia. Aktualna suma ubezpieczenia stanowi podstawę ustalania wysokości świadczeń.

Indywidualne, kapitałowe ubezpieczenie na życie Twoje Marzenia – to ubezpieczenie łączy funkcję ochronną z oszczędnościową, przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, zakresem śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA oraz dożycie przez ubezpieczonego końca okresu ubezpieczenia. Decydując się na tę polisę, umowa zawierana jest na okres od 5 do 30 lat. Ten rodzaj ubezpieczenia może nabyć każda osoba w wieku 13 – 65 lat, ubezpieczony sam decyduje o wysokości składek. Zależy ona m.in. od wysokości sumy ubezpieczenia (im wyższa suma, tym wyższa składka), wieku ubezpieczonego (im jest młodszy, tym płaci niższą składkę), czasu trwania ubezpieczenia (im jest dłuższy, tym niższa składka), oraz stanu zdrowia. Składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie oraz jednorazowo. W każdą rocznicę polisy można zmienić częstotliwość opłacania składki.

Uśmiech Dziecka – indywidualne ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby – przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego oraz zaopatrzenie uposażonego dziecka, polisa obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA oraz dożycie przez uposażone dziecko końca okresu ubezpieczenia. Umowa zawierana jest na okres od 5 do 25 lat. Ubezpieczenia może zakończyć się najwcześniej w 18 a najpóźniej w 25 urodziny. Umowę można skrócić jednorazowo o 5 lat w przypadku rozpoczęcia przez uposażonego studiów, w przypadku zakupu mieszkania lub domu czy urodzenia przez uposażonego dziecka. Polisę tę mogą nabyć osoby w wieku od 18 do 55 lat. Osoba powyżej 55 roku życia może się ubezpieczyć po opłaceniu wszystkich składek wymaganych do końca okresu ubezpieczenia, jednak nie może przekroczyć 75 roku życia. Ubezpieczony sam decyduje o wysokości składki, może je opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie oraz jednorazowo.

Ubezpieczenie terminowe PZU Pewnym Krokiem – ubezpieczenie działające na całym świecie i w każdym czasie, przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, obejmuje ono śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA, natomiast umowa zawierana jest na okres od 5 do 30 lat. Ubezpieczenie to może nabyć każdy pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia (im wyższa suma, tym wyższa składka), wieku, płci oraz stanu zdrowia. Wysokość sumy ubezpieczenia powinna być dopasowana do bieżących i przyszłych potrzeb uposażonych, może również wynikać ze zobowiązań finansowych. Minimalna wymagana wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 50.000 zł.

Indywidualny Program Inwestycyjny Strefa Zysku – oferta inwestycyjna, dostosowana do potrzeb Inwestora, oferująca dostęp do Funduszu Gwarantowanego, oraz do kilkudziesięciu dostępnych w Polsce funduszy inwestycyjnych. Jak czytamy w zasobach portalu Ubezpieczeniaonline.pl, przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, natomiast zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA oraz dożycie przez ubezpieczającego 100 lat. Umowa zawierana jest pomiędzy PZU Życie SA a ubezpieczającym na czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez ubezpieczającego wieku 100 lat. Jednak element ubezpieczeniowy ma tu drugorzędne znaczenie: najważniejsze – klient ma możliwość oszczędzania na wybrany cel np. na emeryturę, płacąc niewielkie składki – od 120 zł / miesiąc i inwestując w wybrane przez siebie fundusze, od bezpiecznych, do bardziej zyskownych i ryzykownych.

Opieka Medyczna – indywidualne ubezpieczenia zdrowotne – polisa obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA, umożliwia ubezpieczonemu w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonym dokumentem ubezpieczenia, u wskazanego przez PZU Życie SA świadczeniodawcy.

Poza możliwością zakupu produktów PZU Życie SA, portal Ubezpieczeniaonline.pl umożliwia zakup innych ubezpieczeń (poprzez indywidualnie skonstruowaną przez specjalistów ofertę dla klienta, który zwróci się drogą mailową, bądź telefonicznie), w tym zakup ubezpieczeń firm: D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., TU Cigna STU, TU Compensa S.A., Signal Iduna, TU Inter Polska, IHI czy Inter Global.


Ubezpieczeniaonline.pl / www.prnews.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl