REKLAMA

OXYGEN S.A.: Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w HyperCat sp. z o.o.

2022-04-26 22:20
publikacja
2022-04-26 22:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-26
Skrócona nazwa emitenta
OXYGEN S.A.
Temat
Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w HyperCat sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta, tj. HyperCat sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: HyperCat) otrzymała postanowienie z dnia 26 kwietnia 2022 r. z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego HyperCat z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł, w drodze emisji 100 nowych udziałów. Tym samym kapitał zakładowy HyperCat dzieli się obecnie na 200 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, wszystkie będące w posiadaniu Emitenta. Podwyższenie kapitału zakładowego HyperCat zostało dokonane w drodze konwersji pożyczek w kwocie 500.000,00 zł, udzielonych przez Emitenta jako jednostkę dominującą, na finansowanie bieżącej działalności oraz nowych projektów HyperCat.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-26 Edward Mężyk Prezes Zarządu Edward Mężyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki