REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

2022-05-12 15:18
publikacja
2022-05-12 15:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OGLOSZENIE_ZWZ_15062022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_OB_projekty_uchwal_15.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_Orzel_Bialy_S.A._za_rok_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
UCHWALA_RN_OBSA/static/att/emitent/2022-05/SPRAWOZDANIE-O-WYNAGRODZENIACH-2021_202205121903489528.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_ORZEL_wynagrodzenia_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-12
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 15.06.2022 r. o godz.11:00 w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23 wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 12.05.2022 r. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE_ZWZ_15062022.pdfOGŁOSZENIE_ZWZ_15062022.pdf Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A.
ZWZ_OB_projekty uchwał 15.06.2022.pdfZWZ_OB_projekty uchwał 15.06.2022.pdf Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A.
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2021.pdfRoczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2021.pdf Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2021
UCHWAŁA_RN_OBSA_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2021.pdfUCHWAŁA_RN_OBSA_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2021.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2021.pdfSPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok
Raport_ORZEŁ_wynagrodzenia_2021.pdfRaport_ORZEŁ_wynagrodzenia_2021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-12 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2022-05-12 Ireneusz Staniewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Bezpieczny kredyt gotówkowy bez prowizji – przyspieszy realizację celów

Bezpieczny kredyt gotówkowy bez prowizji – przyspieszy realizację celów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki