REKLAMA
WAŻNE

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.

2022-01-20 14:54
publikacja
2022-01-20 14:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresci_uchwal_NWZ_OB_20012022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-20
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("WZ") Orzeł Biały S.A. w dniu 20.01.2022 r.

Podczas obrad żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

Podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt. 6,7,8,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Treści uchwał_NWZ_OB_20012022.pdfTreści uchwał_NWZ_OB_20012022.pdf Treść uchwał podjetych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-20 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2022-01-20 Ireneusz Staniewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki