ORZEŁ BIAŁY S.A.: Aktualizacja informacji o kontroli podatkowej

2020-07-24 15:07
publikacja
2020-07-24 15:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-24
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Aktualizacja informacji o kontroli podatkowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2020 z dnia 19.02.2020 r., 41/2019 z dnia 29.10.2019 r. oraz 26/2019 z dnia 21.08.2019 r. informuje, że na skutek złożonego przez Spółkę odwołania, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno - Skarbowego w Przemyślu (dalej: Organ) wydał decyzję, na mocy której uchylił w całości decyzję, o której Emitent informował raportem bieżącym numer 6/2020 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania. Na decyzję Spółce przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Organ uznał, że przy ponownym rozpatrywaniu sprawy konieczne jest zgromadzenie materiału dowodowego pozwalającego na ocenę transakcji poprzez pryzmat przepisów o cenach transferowych.

Emitent nie może wykluczyć, iż w przyszłości ostateczny wynik postępowania, może mieć wpływ na wyniki Spółki. Jednocześnie na obecnym etapie nie jest możliwe określenie poziomu ewentualnego wpływu.

Decyzja, związana jest z prowadzonym przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno - Skarbowego w Przemyślu postępowaniem podatkowym wobec Spółki w zakresie: "rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014r.", o którym to postępowaniu Spółka informowała w raportach bieżących i okresowych.

O dalszych działaniach w niniejszym temacie Emitent będzie informował w raportach okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wystąpienia znacznego wzrostu ryzyka ujemnych skutków finansowych dla Spółki związanych z tą sprawą, Emitent przekaże stosowną informację raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-24 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2020-07-24 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki