REKLAMA

ORLEN S.A.: Warunkowa decyzja inwestycyjna dotycząca uruchomienia fazy budowy Morskiej Farmy Wiatrowej

2023-08-10 22:09
publikacja
2023-08-10 22:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-10
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Warunkowa decyzja inwestycyjna dotycząca uruchomienia fazy budowy Morskiej Farmy Wiatrowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie warunkowej decyzji inwestycyjnej w zakresie uruchomienia fazy budowy projektu Morskiej Farmy Wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, o maksymalnej mocy do 1200 MW („Projekt”). Projekt będzie realizowany przez spółkę Baltic Power sp. z o.o. („Baltic Power”), w oparciu o umowę wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) pomiędzy ORLEN S.A., Baltic Power oraz NP BALTIC WIND B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Niderlandy ("NP BALTIC WIND B.V."), spółką z grupy kapitałowej Northland Power Inc. ORLEN S.A. posiada ponad 51% udziałów w Baltic Power.

Całkowity budżet Projektu szacowany jest na około 4,73 mld EUR i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem (w kwocie ok. 4,05 mld EUR), a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową. Rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej planowane jest w 2023 roku, a oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na 2026 rok.
Udziałowcy Projektu zakładają, że finansowanie Projektu realizowane będzie w formule Project Finance, czyli modelu, w którym spłata zobowiązań z tytułu finansowania udzielonego Baltic Power przez banki i inne polskie i zagraniczne instytucje finansowe w formie kredytów i akredytyw, oparta będzie na przyszłych nadwyżkach finansowych generowanych przez Projekt. Formuła finansowania w modelu Project Finance jest szczególnie korzystna dla inwestycji, które wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych i czasu na osiągnięcie pełnej wydajności, takich jak budowa i eksploatacja morskich farm wiatrowych.
Podjęta dzisiaj decyzja inwestycyjna wejdzie ostatecznie w życie po spełnieniu się odpowiednich warunków, w tym m.in. sfinalizowany zostanie proces pozyskania finansowania projektu oraz skompletowane zostaną wymagane pozwolenia budowlane.

Patrz także: raport bieżący nr 37/2023 z 10 sierpnia 2023 roku oraz nr 2/2021 z 29 stycznia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Conditional investment decision on launch of construction stage of Offshore Wind FarmRegulatory announcement no 38/2023 dated 10 August 2023ORLEN S.A. (“ORLEN”, “Company”) informs that on 10 August 2023 the Company’s Supervisory Board adopted resolution on the conditional investment decision regarding the launch of a project for construction of an Offshore Wind Farm located in the Polish Exclusive Economic Zone on the Baltic Sea with a maximum capacity up to 1200 MW (“Project”). The Project will be carried out by Baltic Power sp. z o.o. (Baltic Power) based on a joint venture agreement implemented by ORLEN, Baltic Power and NP BALTIC WIND B.V., a company from the Northland Power Inc. capital group, based in Amsterdam, Netherlands. ORLEN holds over 51% of the shares in Baltic Power.The total finance plan for the Project is estimated at ca. EUR 4.73 bn and covers capital expenditures and contingency (in the amount of EUR 4.05 bn), as well as financing costs and additional reserve. Start of construction of the offshore wind farm is planned for 2023 and commercial operations are planned for 2026. Stakeholders of the Project assume that financing of the Project will be realized in the Project Finance formula, i.e. a model where the repayment of the loans and letters of credit granted to Baltic Power by banks and other Polish and foreign financial institutions will be based on future cash flows generated by the Project. Project Finance formula is particularly beneficial for investments that require significant CAPEX and time to reach its full capacity, like construction and operation of offshore wind farms.Today decision will finally come into force after certain conditions are fulfilled, ie. among others the process of financing is finalized and required construction permits are completed.See also regulatory announcements: no 37/2023 dated 10 August 2023 and no 2/2021 dated 29 January 2021.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-10 Józef Węgrecki Członek Zarządu
2023-08-10 Robert Perkowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki