REKLAMA
APOGEUM IV FALI

ONDE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o wartości 37,89 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej

2021-10-18 15:30
publikacja
2021-10-18 15:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-18
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy o wartości 37,89 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu w dniu 15 października 2021 roku konsorcjum firm ONDE SA oraz P&Q Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zawarło umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

1. Inwestor: EW Rywałd sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
2. Całkowita wartość kontraktu netto: 37.888.996,28 PLN netto; w tym wartość przypadająca na ONDE S.A. – 25.033.199,50 PLN netto.
3. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej.
4. Ostateczny termin realizacji Umowy: 15 marca 2023 r.
5. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płacone w terminie 21 dni.
6. Kary i odpowiedzialność:
- za opóźnienie w realizacji kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 40.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
- maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych za opóźnienie nie przekroczy 20% całkowitej wartości kontraktu.
Odpowiedzialność Emitenta za niewłaściwe wykonanie kontraktu jest solidarna i ograniczona do kwoty całkowitej wartości kontraktu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-18 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2021-10-18 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki