REKLAMA

ODLEWNIE: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2020 rok

2021-06-21 15:24
publikacja
2021-06-21 15:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 21 czerwca 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za 2020 r. w kwocie 5 027 405,25 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) na następujących zasadach:
1.w podziale dywidendy uczestniczyć będzie 20 109 621 sztuk akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden sztuk akcji),
2.na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy),
3.dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2020 (dzień dywidendy) ustala się na 30 czerwca 2021 r.,
4.ustala się dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2021-06-21 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2021-06-21 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki