4,5000 zł
-2,39% -0,1100 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 04.05.2020 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZWZ_2020_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_(04_05_2020).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_2020_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-07
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 04.05.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 04 maja 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7.Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE”.
17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19.
18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

Załączniki
Plik Opis
ZWZ 2020_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ (04 05 2020).pdfZWZ 2020_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ (04 05 2020).pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 04.05.2020 r.
ZWZ 2020_Projekty uchwal.pdfZWZ 2020_Projekty uchwal.pdf P:rojekty uchwał na ZWZ 04.05.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-07 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-04-07 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.