O czym powinien wiedzieć rolnik, zakładając agroturystykę

Zmęczeni miejskim życiem uciekamy na polską wieś aby odpocząć od codziennego zgiełku i hałasu. Nasze gospodarstwa agroturystyczne cieszą się więc coraz większym zainteresowaniem ze strony turystów - mieszczuchów. Położone w atrakcyjnych miejscowościach nie narzekają na brak turystów.

Często też wzbogacają swoją ofertę o dodatkowe atrakcje. Nie zawsze jednak gospodarze obiektów zdają sobie sprawę, że rozszerzenie oferty może spowodować utratę zwolnienia z opłacania podatku. Zwolnienie to1 dotyczy bowiem działalności w mniejszym rozmiarze.

Kiedy obejmie nas zwolnienie z podatku?


Zwolnieniu podlegają dochody uzyskane z wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Intencją ustawodawcy było zatem ułatwienie uzyskiwania dodatkowych dochodów przez osoby mieszkające na terenach wiejskich i prowadzące gospodarstwo rolne.

emerytura dla rolników » Nawet rolnicy popracują dłużej na swoją emeryturę
Należy tu wspomnieć, że temat zwolnienia dochodów gospodarstw agroturystycznych z opodatkowania nie spotkał się dotychczas z bogatym dorobkiem interpretacyjnym oraz orzeczniczym. Tym bardziej warto się przyjrzeć istniejącym interpretacjom przeprowadzonym przez sądy oraz Ministra Finansów.

Wojewódzkie Sądy Administracyjne orzekły dotychczas, że:
  • osoba uzyskująca dochody z tytułu działalności agroturystycznej nie musi być zameldowana i nie musi mieszkać w budynku, w którym znajdują się pokoje na wynajem; gospodarstwo rolne nie musi być też własnością osoby, która uzyskuje dochody z wynajmu2;
  • nie ma znaczenia, czy pokoje gościnne na wynajem mają osobne wejścia do budynku, własne łazienki i kuchnie, czy też pokoje te mają jedynie dostęp do kuchni i łazienki oraz wspólne wejście do budynku3;
  • ze zwolnienia z podatku dochodowego od najmu pokoi w gospodarstwie rolnym na terenie wiejskim może skorzystać osoba, która ma prawo do dysponowania gospodarstwem4;
  • zwolnieniem nie zostały objęte dochody z wynajmu pokoi znajdujących się w budynkach innych niż mieszkalne, jak również zwolnienie nie przysługuje wówczas, gdy budynek mieszkalny nie jest położony na terenie gospodarstwa rolnego, a także, gdy budynek mieszkalny i gospodarstwo rolne znajdują się na terenie miasta5.foto: thetaXstock

Kto nie skorzysta ze zwolnienia podatkowego


Minister Finansów kilkakrotnie stwierdził, że wynajmowanie pokoi znajdujących się w budynkach położonych na terenach miejskich przy spełnieniu pozostałych warunków zwolnienia, nie może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym. Treść zwolnienia w tym kontekście jest jasno sprecyzowana i nie ma znaczenia fakt, iż dana miejscowość i gmina ma charakter wybitnie wiejski lub miejsko - wiejski, czy też ile ludności zamieszkuje w gminie.

Nie skorzysta ze zwolnienia również gospodarstwo agroturystyczne, które przy spełnieniu pozostałych warunków, będzie wynajmować pokoje pracownikom firmy w sytuacji, kiedy pracownicy ci będą przebywać w podróży służbowej6. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dotyczy bowiem tylko pobytu i wyżywienia w nim osób, które przebywaj na wypoczynku. We wspomnianej interpretacji rozpatrywana była sytuacja, kiedy właścicielka gospodarstwa podpisała stałą umowę na korzystanie z usług przez pracowników firmy budowlanej, wykonującej w okolicy roboty budowlane. W interpretacji wskazano, iż właścicielka gospodarstwa powinna zarejestrować działalność gospodarczą, wybrać sposób opodatkowania i rozliczać przychody (dochody) osiągnięte w wyniku tej działalności.
senior w internecie » Agroturystyka uczy się internetu

W jednej z interpretacji7 stwierdzono, że pracownicy firmy, przebywający w „podróży turystycznej”, nie spełniają wymogu „pobytu wypoczynkowego”. Jest to moim zdaniem zbyt daleko idące ograniczenie w stosowaniu zwolnienia. Czymże innym bowiem jest przebywanie w podróży turystycznej, jak nie pobytem w celu wypoczynkowym? Świadczenie usług noclegowych i żywieniowych dla pracowników, którzy przebywają w gospodarstwie np. na spotkaniu integracyjnym, za które to usługi płaci pracodawca, również powinni więc móc skorzystać ze zwolnienia.

Osoby te nie przebywają bowiem w danym miejscu w celu świadczenia pracy, lecz właśnie w celu wypoczynkowym. Z powyższych uwag wynika natomiast jedno: właściciel gospodarstwa agroturystycznego powinien znać cel pobytu przebywających u niego osób. Trudno jednak stwierdzić, jak powinien się zachować w przypadku żądania wystawienia rachunku adresowanego na firmę za pracownika, który korzystał z noclegu podczas podróży służbowej, o czym wcześniej kwaterodawca nie był powiadomiony. W chwili uzyskiwania przychodu (tu: wystawiania rachunku) powinien on bowiem już mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, w której mógłby rozliczać tego typu przychody.

Kiedy zarejestrujesz działalność gospodarczą?


Rozszerzenie oferty gospodarstwa agroturystycznego o usługi inne niż udzielanie noclegów oraz wyżywienie turystów, może również spowodować konieczność zarejestrowania działalności i opodatkowania dodatkowych dochodów. Jeśli w ramach pobytu turyści mogą przykładowo korzystać z nauki jazdy konnej, sauny, basenu, otrzymują pamiątki, a czynności te nie będą powodować dodatkowego przychodu, to moim zdaniem nie zajdzie konieczność ich opodatkowania. Jeśli natomiast dodatkowe usługi będą wycenione osobno a kwaterodawca będzie otrzymywał dodatkowe dochody z tego tytułu, to przychody z tego tytułu będą dochodami ze źródła działalność gospodarcza.

Jeśli gospodarstwo agroturystyczne zwiększy liczbę wynajmowanych pokoi to, zdaniem organów, wystąpi utrata zwolnienia dla całości dochodów (a nie tylko zwolnienia dochodów uzyskiwanych z nadwyżkowych pokoi). Nie znajdziemy jednak w interpretacjach wskazówki, czy zwolnienie zostanie zachowane w odniesieniu do przychodów z wynajmu pokoi, gdy działalność gospodarstwa zostanie rozszerzona o pole namiotowe lub wynajem bungalowów.

Być może wzmożone zainteresowanie usługami gospodarstw agroturystycznych spowoduje wydanie nowych interpretacji indywidulanych, co spowoduje, że również kwaterodawcy, nie tylko turyści, będą mogli spać spokojnie.

Dorota Mościcka
Doradca Podatkowy Kancelaria LUCRUM

Podstawa prawna:
1zawarte w art. 21 ust.1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof)
2(WSA w Szczecinie, I SA/Sz 175/11)
3(WSA w Szczecinie, I SA/Sz 176/11)
4(WSA w Olsztynie, I SA/Ol 457/10)
5(WSA w Lublinie I SA/Lu 30/08)
6(IS w Bydgoszczy, ITPB1/415-196/11/AD)
7(IS w Warszawie, IPPB1/415-942/11-2/KS)

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne