Notowania obligacji SK Banku zawieszone

główny analityk Bankier.pl

Giełda zawiesiła obrót obligacjami SK Banku, czyli największego banku spółdzielczego w Polsce. To reakcja na decyzję KNF, która zawiesiła działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Bank Spółdzielczy - SK Bank Wołomin wyemitował trzy serie obligacji notowanych na rynku Catalyst. Były to trzy serie obligacji dziesięcioletnich (!) zapadających w roku 2021, 2023 i 2024 o łącznej wartości nominalnej 80 mln złotych. Trudno mi w ogóle zrozumieć, gdzie SK Bank znalazł nabywców na te papiery – przywilej pożyczania pieniędzy na tak długi termin przysługuje tylko najbardziej wiarygodnym kredytowo państwom oraz dużym korporacjom o stabilnej sytuacji finansowej. Niewielki bank z Wołomina raczej nie mieści się na tej liście.

Jeśli już nawet ktoś dał się namówić na kupno tych feralnych papierów, to ostatnim sygnałem do ewakuacji była decyzja KNF z 12 sierpnia o wprowadzeniu zarządu komisarycznego. To naprawdę drastyczny środek stosowany, gdy sytuacja banku jest już – oględnie mówiąc - bardzo zła.

Ale niewielu obligatariuszy zdecydowało się na ucieczkę z tonącego okrętu: 27 sierpnia ktoś sprzedał (a ktoś inny – współczujemy – kupił) 95 obligacji zapadających w 2024 roku. Intensywniej wyprzedawano obligacje zapadające w roku 2021, których notowania w piątek spadły do 66 groszy za złotówkę wartości nominalnej.

Notowania obligacji SK Banku zapadających w lipcu 2021 roku.
Notowania obligacji SK Banku zapadających w lipcu 2021 roku. (biznes.pl)

Szanse, że posiadacze obligacji SK Banku odzyskają jakiekolwiek pieniądze są w mojej ocenie bliskie zera. W poniedziałek rano giełda zawiesiła notowania wszystkich trzech serii obligacji SK Banku. Ale nawet bez tego ich posiadaczom trudno byłoby znaleźć nabywcę na te papiery po jakiejkolwiek cenie. To cenna lekcja dla wszystkich inwestorów: nawet jeśli emitent ma w nazwie „bank” nie znaczy to, że inwestycja w jego akcje lub obligacje jest „pewna jak w banku”. 

BFG przygotowuje się do wypłat

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 11 sierpnia 2015 r. zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie (posługującym się nazwą handlową „SK bank”) („Bank”). Z dniem 21 listopada 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Banku (decyzja z dnia 20 listopada 2015 r.), zaś w dniu 23 listopada 2015 r. wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Banku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.

W związku z powyższym z dniem 23 listopada 2015 r. nastąpiło spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.) wobec Banku.

W związku ze spełnieniem warunku gwarancji wobec Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych deponentom Banku.

Środki gwarantowane wypłacane będą w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty, do równowartości w złotych 100.000 euro, tj. 423.950,00 zł
Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. z dnia 23 listopada 2015 r.

Informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych, terminach i miejscach ich dokonywania, Zarząd Funduszu poda do publicznej wiadomości.

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku.

Wypłata środków gwarantowanych z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dokonywana jest w formie wypłaty transferowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.). Informacje o szczegółowym trybie postępowania oszczędzających na rachunku IKE lub IKZE przekaże deponentom Zarząd Komisaryczny Banku.

Deponenci nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności ani Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, ani Zarządowi Komisarycznemu Banku. Informacje o należnościach deponentów, wynikające z ksiąg rachunkowych Banku, będą przekazane Funduszowi przez Zarząd Komisaryczny Banku.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Banku. W przypadku ogłoszenia jego upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Pełna treść informacji BFG

Krzysztof Kolany

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Agata

Ktoś robi znakomity interes....
Aktywa banku przecena o 90% sprzedaje za 10%,ten kto kupuje zarabia ok.1000%
Tracą głównie właściciele obligacji i BFG
Pytanie kto zarobił 2 mld.......
Pytanie retoryczne...
A KNF śmieje się z tysięcy właścicieli obligacji,którzy stracili wszystko...

! Odpowiedz
0 1 ~Monika

Następny BPS do likwidacji....

! Odpowiedz
0 1 ~Grzegorz

Ile banków spółdzielczych jeszcze upadnie, to zależy od KNF,która się śmieje z tysięcy polskich inwestorów, którzy zainwestowali w banki spółdzielcze

! Odpowiedz
1 1 ~Agata

Właściciele obligacji stracą wszystko
Bps i jeszcze kilka banków spółdzielczych czeka ten sam los co SKBank.

! Odpowiedz
0 2 ~Andrzej

Bank zrzeszający i kolejne banki spółdzielcze bankrutami?

! Odpowiedz
1 3 ~Piotr

SK Bank instytucja zaufania publicznego pod specjalnym nadzorem państwa(licencja bankowa)
Pełny nadzór kontrolny:
1.KNF
2.Bank zrzeszający
3.NBP
4.BFG
5.Audytorów
6.Kontrola wewnętrzna akceptowana przez KNF
7.NIK
8.PIP
9.U.S.
Wniosek:
Nie ma możliwości poniesienia strat przez właścicieli obligacji
Odpowiedzialność ponosi państwo i powinno dokonać zwrotu właścicielom obligacji w jak najszybszym terminie

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 5 ~Drewnoplast

Właścicieli obligacji SK Banku chcących wspólnie prowadzić działania w celu odzyskania zainwestowanych środków proszę o kontakt drewnoplast@o2.pl.

! Odpowiedz
3 2 ~spec

żadne pieniądze nie są bezpieczne. spółka może nie mieć majątku, a w pierwszej kolejności są zawsze urzędy i pracownicy. a więc zabezpieczenia nic nie dają dla obligatoriuszy.

! Odpowiedz
2 3 ~plazowicz

Żadne papiery na Catalyst nie są nawet względnie bepieczne. Właściciel spółki może za pomocą paru umów notarialnych zupełnie legalnie wyprowadzić majątek poprzez np. aporty akcji własnych albo fikcyjne obciążanie majątku spółki. To tak w skrócie, bo wachlarz technik wyprowadzania majątku jest bogaty, tak jak fantazja oszustów i ich prawników. Kary są symboliczne i to ściąga tam wszelkiej maści złodzieii oszustów.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 5 ~cv

Sporo obligacji podobno ma jedno z TFI.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG 0,48% 48 879,21
2020-06-02 17:15:00
WIG20 0,16% 1 736,36
2020-06-02 17:15:01
WIG30 0,36% 2 011,33
2020-06-02 17:15:01
MWIG40 1,24% 3 478,56
2020-06-02 17:15:00
DAX 3,75% 12 021,28
2020-06-02 17:37:00
NASDAQ 0,59% 9 608,38
2020-06-02 22:03:00
SP500 0,82% 3 080,82
2020-06-02 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.