REKLAMA

NWZ Quercus TFI zdecydowało o emisji do 5,5 mln akcji bez prawa poboru

2020-08-31 15:34, akt.2020-08-31 15:59
publikacja
2020-08-31 15:34
aktualizacja
2020-08-31 15:59
fot. Grand Warszawski / Shutterstock

NWZ Quercus TFI zdecydowało o emisji do 5,5 mln nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru - wynika z uchwał podjętych przez poniedziałkowe NWZ. Celem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenie agenta transferowego.

Quercus TFI chce z emisji pozyskać co najmniej 22 mln zł. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez zarząd, przy zastrzeżeniu, że wyniesie nie mniej niż 4 zł za jedną akcję.

"W opinii zarządu obecna sytuacja rynkowa, w tym w szczególności środowisko praktycznie zerowych stóp procentowych, może skutkować w najbliższych miesiącach istotnym napływem środków do funduszy inwestycyjnych. Może stanowić to okazję dla towarzystwa do zebrania znacznie większych aktywów klientów, niż obecnie. Zwiększenie udziału w rynku wymaga jednak wzmożonego wysiłku sprzedażowego, w tym rozszerzenia obecnych kanałów dystrybucji produktów inwestycyjnych" - podał zarząd spółki w komunikacie.

Jak dodano, jednym z istotnych elementów strategii jest przejęcie spółki dystrybucyjnej, np. DI Xelion, o czym spółka informowała w lipcu. Rozważane są także inne przejęcia w obszarze zarówno dystrybucji, jak też podmiotów komplementarnie uzupełniających ofertę towarzystwa. Dodatkowym celem jest także utworzenie własnego agenta transferowego.

"Jednocześnie zarząd nie zamierza zmieniać dotychczasowej wieloletniej praktyki wypłaty praktycznie wszystkich wypracowanych zysków dla akcjonariuszy w kolejnym roku oraz w następnych latach. Dodatkowo w sytuacji, gdyby nie udało się dokonać przejęć podmiotów, o których mowa powyżej, a tym samym środki z emisji nie zostałyby przeznaczone na ten cel, zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę środków z emisji na rzecz akcjonariuszy w postaci dodatkowej, nadzwyczajnej wypłaty" - podał Quercus.

Zarząd spółki tłumaczy, że emisja akcji w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru pozwoli na szybsze i łatwiejsze pozyskanie nowych inwestorów oraz kapitału.

"Należy podkreślić, że w ramach emisji akcji serii D zostanie wyemitowanych mniej niż 10 proc. wszystkich akcji spółki. Tym samym emisja akcji serii D nie spowoduje istotnego rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy" - podała spółka.

Walne zdecydowało, że akcjonariusze posiadający co najmniej 1 proc. akcji Quercus TFI na dzień WZ, którzy zgłoszą deklarację objęcia akcji po cenie nie niższej niż cena emisyjna ustalona przez zarząd, będą uprawnieni do pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w liczbie zapewniającej im utrzymanie udziału w kapitale zakładowym po realizacji emisji akcji serii D.

W piątek na zamknięciu sesji kurs spółki wynosił 3,36 zł.

pel/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki