NO GRAVITY GAMES S.A.: Zbycie części udziałów No Gravity Development. Odnotowanie znaczącego zysku na transakcji

2020-05-26 11:42
publikacja
2020-05-26 11:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
NO GRAVITY GAMES S.A.
Temat
Zbycie części udziałów No Gravity Development. Odnotowanie znaczącego zysku na transakcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniach 15 - 25 maja 2020 roku zbył łącznie 93 udziały w kapitale zakładowym No Gravity Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („No Gravity Development”) w zamian za łączną cenę w wysokości 269.400 zł. Uzyskana wycena rynkowa No Gravity Development wynosi 7.630.000 zł.

Emitent zwraca uwagę, że zbyte udziały zostały objęte przez Emitenta po wartości nominalnej (tj. 50 zł za 1 udział i 4.650 za wszystkie 93 zbyte udziały), co oznacza, że na opisanych powyżej transakcjach zbycia udziałów Emitent osiągnął zysk w wysokości przekraczającej 250 tys. zł, co wpłynie znacząco na wynik (zysk netto) Emitenta za II kwartał 2020 roku.

Emitent informuje, że środki uzyskane ze zbycia udziałów zostaną przeznaczone na finansowanie nowych gier wydawanych przez Emitenta, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost przychodów i zysków Emitenta. Część uzyskanych środków posłuży również do zmniejszenia stanu zobowiązań Emitenta.

Emitent przypomina, że No Gravity Development prowadzi działalność w zakresie tworzenia i portowania gier. Aktualna informacja o wynikach i planach tej spółki została przekazana do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada 1.370 udziałów reprezentujących 62,84 proc. kapitału zakładowego tej spółki. W przypadku otrzymania atrakcyjnych ofert Emitent nie wyklucza kolejnych transakcji sprzedaży części udziałów No Gravity Development. Założeniem strategicznym Emitenta jest jednak utrzymanie kontroli nad No Gravity Development. Emitent przypomina również, że trwają prace mające na celu wprowadzenie No Gravity Development do obrotu na rynku NewConnect. W szczególności w najbliższych dwóch tygodniach powinna zostać podjęta uchwała o przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Aleksander Sierżęga Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki