NEXTBIKE: Informacja dotycząca zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki

2020-07-21 20:45
publikacja
2020-07-21 20:45
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że Spółce został doręczony pozew skierowany przeciwko Spółce przez mniejszościowego akcjonariusza Spółki - Pana Sebastiana Bogusławskiego („Powód”) o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 5 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 2 czerwca 2020 r. w zakresie w jakim grupa składająca się z akcjonariusza Nextbike GmbH dokonała wyboru Tomasza Wacława Wojtkiewicza na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję („Uchwała”, „Członek RN”). Powód wniósł także ewentualnie o ustalenie na podstawie art. 189 KPC, że Członek RN nie wchodzi w skład Rady Nadzorczej Spółki, a ponadto złożył wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez m.in.: (i) wstrzymanie na czas trwania postępowania skuteczności uchwały grupy składającej się z akcjonariusza Nextbike GmbH w przedmiocie wyboru Członka RN do Rady Nadzorczej, (ii) zakazania na czas trwania postępowania, Radzie Nadzorczej Spółki podejmowania uchwał w składzie obejmującym Członka RN w przedmiocie wyrażenia zgody na czynności Spółki wymagane przez statut Spółki.

O podjęciu zaskarżonej Uchwały Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 17/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.

Pozew został wniesiony w dniu 25 czerwca 2020 r. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy.

Zarząd Spółki informuje, iż analizuje obecnie treść pozwu, pod kątem jego zasadności.

Spółka będzie informowała o dalszych etapach w/w postępowania w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa Prawna:
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki