REKLAMA

NEWAG S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

2021-01-21 12:42
publikacja
2021-01-21 12:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. w Nowym Sączu ("Spółka") wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Nowym Sączu, przy ul.Wyspiańskiego 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Złożenie dokumentów po tej dacie zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych z opóźnieniem, tj. po dniu 1 marca 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-21 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu
2021-01-21 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki