REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Metaversum S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii B

2023-01-27 17:06
publikacja
2023-01-27 17:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-27
Skrócona nazwa emitenta
Metaversum S.A.
Temat
Przydział warrantów subskrypcyjnych serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym roku doszło do przydziału warrantów subskrypcyjnych serii C oraz określenia uprawnionym do ich objęcia na odstawie uchwały nr 1/01/2023.

Zgodnie z powyższym, w związku z treścią §10b. statutu Spółki, przydzielonych zostało 3.345.000 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.12.2022 roku („Warranty Subskrypcyjne”).

Warranty Subskrypcyjne zostały przydzielone jednemu inwestorowi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-27 Radomir Woźniak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki