REKLAMA

MPAY S.A.: mPay otrzymał odpowiedz na wezwanie do przestrzegania postanowień umownych od BPS.

2022-01-05 08:18
publikacja
2022-01-05 08:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-05
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
mPay otrzymał odpowiedz na wezwanie do przestrzegania postanowień umownych od BPS.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („mPay”, „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 04 stycznia 2022 r. Spółka otrzymała odpowiedz na wezwanie do przestrzegania postanowień umownych od Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie („BPS”) dotyczące warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie („DM BPS”) zawartej w dniu 29 stycznia 2021 r. („Umowa”). Wezwanie do przestrzegania postanowień umownych skierowane do BPS w dniu 23 grudnia 2021 r. zostało opublikowane raportem bieżącym ESPI 64/2021 („Wezwanie”).
W odpowiedz BPS oświadcza, że:
a) zarówno stanowisko, jak i Wezwanie Spółki pozbawione są podstaw prawnych;
b) BPS odmawia zawarcia z mPay aneksu ustalającego nowa datę przeniesienia akcji DM BPS na rzecz Spółki;
c) nabycie akcji DM BPS było możliwe po łącznym ziszczeniu się warunków zawieszających opisanych w Umowie, w szczególności ziścić powinien się warunek w przedmiocie niedoręczenia przez KNF sprzeciwu do nabycia akcji DM BPS przez mPay.

Po otrzymaniu niniejszej odpowiedzi od BPS, Spółka w dalszym ciągu podtrzymuję stanowisko wyrażone w Wezwaniu skierowanym do BPS oraz rozważy podjęcie dalszych kroków mających na celu ochronę praw Spółki.
Zarząd mPay zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-05 Andrzej Basiak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki