0,8110 zł
-2,99% -0,0250 zł
mPay SA (MPY) MPAY_logo

Akcjonariat - MPAY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 54 661 224,824 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 67 399 784 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 390 734
Liczba głosów na WZA: 67 399 784 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,35%
Kapitał akcyjny: 10 109 967,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 390 734
Cena nominalna akcji: 0,15 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,65%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupa Lew SA w porozumieniu, bezpośrednio i wraz z Barbarą Basiak i Andrzejem Basiakiem 37 230 109 (55,23%) 37 230 109 (55,23%) 2022-06-21 -
Us.En.Eko sp. z o.o. w porozumieniu 4 651 163 (6,90%) 4 651 163 (6,90%) 2020-12-30 -
Zaorski Rafał 3 509 462 (5,20%) 3 509 462 (5,20%) 2021-12-20 NOB

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B 800
500,00 1 800
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 1 000
500,00 2 800
1 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 5 200
500,00 8 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E 3 000
500,00 11 000
5 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie 2003-06-26 1 000
500 000,00
500,00 500,00 1 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-09-09
split 1:1000 asymilacje akcji serii A, B, C, D i E w serię A 2007-09-24
0,50 11 000 000
5 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2008-03-06 2 800 000
0,50 13 800 000
6 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2008-12-17 14 400 000
0,50 28 200 000
14 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - ATM SA, Konrad Łuczak 2009-02-11 1 000 000
500 000,00
0,50 0,50 29 200 000
14 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - ATM SA, Konrad Łuczak 2009-03-18 1 800 000
900 000,00
0,50 0,50 31 000 000
15 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - ATM SA, Konrad Łuczak 2009-04-27 3 200 000
1 600 000,00
0,50 0,50 34 200 000
17 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - ATM SA 2010-01-28 1 000 000
500 000,00
0,50 0,50 35 200 000
17 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - ATM SA 2010-06-10 600 000
300 000,00
0,50 0,50 35 800 000
17 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - ATM SA 2010-09-14 600 000
300 000,00
0,50 0,50 36 400 000
18 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - ATM SA 2010-12-09 2 150 000
1 075 000,00
0,50 0,50 38 550 000
19 275 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - ATM SA 2011-01-24 1 450 000
725 000,00
0,50 0,50 40 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2011-06-14 4 800 000
0,50 44 800 000
22 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-13
renominacja akcji 2013-09-25
0,15 44 800 000
6 720 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2015-10-07 4 000 000
1 000 000,00
0,15 0,25 48 800 000
7 320 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-22
seria N - emisja prywatna odstąpienie od emisji 2018-05-30 27 000 000
0,15
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2019-04-25 12 196 000
0,15
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - kapitał docelowy 2020-12-28
0,15 58 763 960
8 814 594,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-03
seria N - kapitał docelowy 2021-04-27 7 363 954
5 449 325,96
0,15 0,74 66 151 410
9 922 711,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-28
seria N - kapitał docelowy 2021-06-29 1 248 374
923 796,76
0,15 0,74 67 399 784
10 109 967,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-11
seria P - program managerski za warranty subskrypcyjne serii A 2022-01-28 1 250 000
187 500,00
0,15 0,15
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - program managerski za warranty subskrypcyjne serii B 2022-01-28 750 000
112 500,00
0,15 0,15
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Grupa Lew SA w porozumieniu, bezpośrednio i wraz z Barbarą Basiak i Andrzejem Basiakiem 38 480 109 (-777 978) 57,09 (-1,15) 38 480 109 (-777 978) 57,09 (-1,15) 2022-04-14
Grupa Lew SA w porozumieniu, bezpośrednio i wraz z Barbarą Basiak i Andrzejem Basiakiem 39 258 087 (-105 355) 58,24 (-0,16) 39 258 087 (-105 355) 58,24 (-0,16) 2022-03-31
Grupa Lew SA w porozumieniu, bezpośrednio i wraz z Barbarą Basiak i Andrzejem Basiakiem 39 363 442 (-300 000) 58,40 (-0,45) 39 363 442 (-300 000) 58,40 (-0,45) 2021-12-21
Stichting Legal Owner Solution One w porozumieniu 1 290 835 (-3 298 237) 1,92 (-5,02) 1 290 835 (-3 298 237) 1,92 (-5,02) 2021-12-20
Grupa Lew SA w porozumieniu, bezpośrednio i wraz z Barbarą Basiak i Andrzejem Basiakiem 39 663 442 (-3 895 568) 58,85 (-5,78) 39 663 442 (-3 895 568) 58,85 (-5,78) 2021-12-03
Stichting Legal Owner Solution One w porozumieniu 4 589 072 6,94 (0,13) 4 589 072 6,94 (0,13) 2021-06-15
Stichting Legal Owner Solution One w porozumieniu 4 589 072 (-39 306) 6,81 (-0,19) 4 589 072 (-39 306) 6,81 (-0,19) 2021-06-15
Grupa Lew SA w porozumieniu, bezpośrednio i wraz z Barbarą Basiak i Andrzejem Basiakiem 43 559 010 64,63 (-1,21) 43 559 010 64,63 (-1,21) 2021-06-15
Grupa Lew SA w porozumieniu, bezpośrednio i wraz z Barbarą Basiak i Andrzejem Basiakiem 43 559 010 (3 228 901) 65,84 (4,87) 43 559 010 (3 228 901) 65,84 (4,87) 2021-06-15
Grupa Lew SA w porozumieniu 40 330 109 (-1 250 000) 60,97 (-1,89) 40 330 109 (-1 250 000) 60,97 (-1,89) 2021-06-14
Stichting Legal Owner Solution One w porozumieniu 4 628 378 (1 250 000) 7,00 (1,89) 4 628 378 (1 250 000) 7,00 (1,89) 2021-06-11
Grupa Lew SA w porozumieniu 41 580 109 (-1 259 000) 62,86 (-10,04) 41 580 109 (-1 259 000) 62,86 (-10,04) 2021-05-11
Stichting Legal Owner Solution One w porozumieniu 3 378 378 5,11 3 378 378 5,11 2021-04-28
Basiak Andrzej 3 227 889 4,88 3 227 889 4,88 2021-02-09
Grupa Lew SA 42 839 109 (9 000) 72,90 (8,15) 42 839 109 (9 000) 72,90 (8,15) 2021-02-08
Grupa Lew SA w porozumieniu 42 830 109 (-2 799 698) 64,75 (-28,75) 42 830 109 (-2 799 698) 64,75 (-28,75) 2021-02-08
Us.En.Eko sp. z o.o. 4 651 136 9,53 (2,50) 4 651 136 9,53 (2,50) 2020-12-30
Us.En.Eko sp. z o.o. 4 651 136 (-27) 7,03 4 651 136 (-27) 7,03 2020-12-30
Us.En.Eko sp. z o.o. w porozumieniu 4 651 163 7,03 4 651 163 7,03 2020-12-30
Grupa Lew SA 45 629 807 93,50 (15,85) 45 629 807 93,50 (15,85) 2020-12-30
Grupa Lew SA 45 629 807 (1 171 797) 77,65 (-13,45) 45 629 807 (1 171 797) 77,65 (-13,45) 2020-12-30
Grupa Lew SA 44 458 010 (-1 990 990) 91,10 (-4,08) 44 458 010 (-1 990 990) 91,10 (-4,08) 2019-12-31
Grupa Lew SA NWZ 46 449 000 (74 000) 95,18 (0,15) 46 449 000 (74 000) 95,18 (0,15) 2019-04-25
Grupa Lew SA ZWZ 46 375 000 (67 000) 95,03 (0,14) 46 375 000 (67 000) 95,03 (0,14) 2018-05-30
Grupa Lew SA ZWZ 46 308 000 (4 000 000) 94,89 (0,46) 46 308 000 (4 000 000) 94,89 (0,46) 2017-06-27
Grupa Lew SA 42 308 000 94,43 (7,74) 42 308 000 94,43 (7,74) 2014-12-18
Grupa Lew SA 42 308 000 (22 148 000) 86,69 (41,69) 42 308 000 (22 148 000) 86,69 (41,69) 2014-12-18
Arbux Investments Ltd. 180 000 (-22 587 227) 0,40 (-50,41) 180 000 (-22 587 227) 0,40 (-50,41) 2014-08-14
Atman sp. z o.o. 0 (-29 404 527) 0,00 (-65,63) 0 (-29 404 527) 0,00 (-65,63) 2013-11-22
Arbux Investments Ltd. 22 767 227 50,81 22 767 227 50,81 2013-11-22
mPay International sp. z o.o. 0 (-13 523 000) 0,00 (-30,18) 0 (-13 523 000) 0,00 (-30,18) 2013-11-06
Grupa Lew SA 20 160 000 45,00 20 160 000 45,00 2013-11-06
Szwed Roman 22 000 0,00 22 000 0,00 2011-10-24
mPay International sp. z o.o. 13 523 000 30,18 13 523 000 30,18 2011-09-06
Atman sp. z o.o. 29 404 527 (6 637 300) 65,63 (14,82) 29 404 527 (6 637 300) 65,63 (14,82) 2011-09-06
Atman sp. z o.o. 22 767 227 50,81 22 767 227 50,81 2011-09-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.