55,0000 zł
2,80% 1,5000 zł
MLP Group (MLG)

Podpisanie umowy dotyczącej zakupu nieruchomości w Niemczech

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-25
Skrócona nazwa emitenta
MLP GROUP S.A.
Temat
Podpisanie umowy dotyczącej zakupu nieruchomości w Niemczech
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 25 lipca 2019
r. MLP Business Park Berlin I Sp. z o.o. & Co KG z siedzibą w Monachium w Niemczech (spółka zależna od
Spółki, zwana dalej „Kupującym”) jako kupujący zawarła w Niemczech w formie aktu notarialnego umowę
warunkową nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Niemczech, w
miejscowości Ludwigsfelde (przylegającej do Berlina, przy lotnisku Berlin-Schönefeld), pod adresem
Genshagener Strasse, 14974 Ludwigsfelde, o powierzchni 49.661 za cenę 3.401.778,50 EUR plus VAT
obliczony według stawki 19%.

Kupujący zamierza na opisanej powyżej nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny MLP Business Park
Berlin I – małe moduły magazynowo – logistyczne z częścią biurową, przeznaczone na wynajem.
Przeniesienie własności wyżej opisanej nieruchomości na Kupującego nastąpi po spełnieniu się warunków
zawieszających w postaci nieskorzystania przez miasto Ludwigsfelde z ustawowego prawa pierwokupu oraz
uzyskania przez Kupującego pozwolenia na usunięcie roślinności znajdującej się na opisanej powyżej
nieruchomości. W przypadku niespełnienia się opisanych w zdaniu poprzednim warunków zawieszających w
terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku, każda ze stron umowy ma prawo odstąpienia od tej umowy.

Umowa nie zawiera postanowień w zakresie istotnych kar umownych i jej warunki nie odbiegają od
standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki i jej
plany inwestycyjne w Niemczech.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7
Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia
Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy
techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej
informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-25 Radosław T. Krochta Prezes Zarządu
2019-07-25 Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.