REKLAMA

MFO S.A.: Wstępne dane finansowe MFO S.A. za trzy kwartały 2021 roku

2021-11-03 10:03
publikacja
2021-11-03 10:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-03
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Wstępne dane finansowe MFO S.A. za trzy kwartały 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przyjętymi przez MFO S.A. (Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o wstępnych danych finansowych Spółki za trzy kwartały 2021 roku, które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat (wartość bazowa). Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 30 % w stosunku do wartości bazowej.
Istotne odchylenie wykazały: przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a także zysk na działalności operacyjnej oraz zysk netto.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za trzy kwartały 2021 roku, tj. okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 roku wyniosły: 733.783 tys. zł (co stanowi wzrost o 411.771 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 128,67% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) za trzy kwartały 2021 roku, tj. okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 wyniósł: 144.034 tys. zł (co stanowi wzrost o 126.183 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 503,43% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).
Zysk netto za trzy kwartały 2021 roku, tj. okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 wyniósł: 115.034 tys. zł (co stanowi wzrost o 99.405 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 484,40% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).
Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 25 listopada 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-03 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2021-11-03 Adam Piekutowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki