REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: W związku ze zmianą ustawy o CIT odwołanie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2018

2018-11-19 17:28
publikacja
2018-11-19 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-19
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
W związku ze zmianą ustawy o CIT odwołanie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy (Dz. Ust. z 2018 r. poz. 1035 ze zmianami) , która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku, zmieniająca stawkę podatku CIT z 15% na 9%, będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok 2018.

Grupa Kapitałowa ma obowiązek przeliczenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w spółkach zależnych. Wg szacunków Emitenta, korekta aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Grupy spowoduje obniżenie zysku netto o kwotę około 800 tys. zł. Korekta powyższego aktywa nie ma wpływu na bieżący wynik operacyjny, wynik EBITDA oraz sytuację finansową Grupy.

Jednocześnie, obniżenie stawki podatku CIT do 9% będzie miało korzystny wpływ na wyniki finansowe spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w kolejnych latach, a tym samym korzystny wpływ na wynik finansowy całej Grupy.

Wobec powyższego, Zarząd Emitenta podjął decyzję o odwołaniu opublikowanych prognoz na rok 2018.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-19 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2018-11-19 PIOTR MIKOŁAJCZYK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki