REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020

2021-04-29 20:21
publikacja
2021-04-29 20:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 12/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Emitenta za rok obrotowy 2020.
Rada Nadzorcza uznała za uzasadniony wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020, zgodnie z którym poniesiona przez Spółkę stratę netto w roku obrotowym 2020 w kwocie 4533901,86 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) ma zostać pokryta z zysku z lat następnych.
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Emitenta po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta przedstawiony przez Zarząd sposób pokrycia straty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2021-04-29 PIOTR MIKOŁAJCZYK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki