REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

2023-07-11 17:35
publikacja
2023-07-11 17:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
pytania_i_odpowiedzi_art_428_5_ksh.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
pytania_428_6_ksh.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
odpowiedzi_428_6_ksh.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-11
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedzi udzielone na pytania zadane przez akcjonariusza FAMILIAR S.A. SICAV-SIF na podstawie art. 428 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
pytania_i_odpowiedzi_art_428_5_ksh.pdfpytania_i_odpowiedzi_art_428_5_ksh.pdf ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE NA WZA
pytania_428_6_ksh.pdfpytania_428_6_ksh.pdf SKAN PISMA AKCJONARIUSZA
odpowiedzi_428_6_ksh.pdfodpowiedzi_428_6_ksh.pdf ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE POZA WZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-11 ANDRZEJ DOMŻAŁ WICEPREZES ZARZĄDU
2023-07-11 DARIUSZ KOWALIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki