REKLAMA
BADANIE

MERA: Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

2023-01-20 12:02
publikacja
2023-01-20 12:02
Zarząd MERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim (dalej "Spółka", „Emitent”) informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, w dniu 20 stycznia 2023 roku została zawarta umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nr 1/2023 Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2022 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2023 roku. Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem Panem Arkadiuszem Lenarcikiem, wpisanym do rejestru biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 12129, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Arkadiusz Lenarcik Audyt, zarejestrowaną pod adresem ul. Piastów 24/77, 40-868 Katowice, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3701.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1, pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki