1,5100 zł
0,67% 0,0100 zł
Mera SA (MER)

Akcjonariat - MERA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 15 239 675 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 10 092 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 453 503
Liczba głosów na WZA: 15 140 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,85%
Kapitał akcyjny: 10 092 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 501 003
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,15%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Traka, Edward Jan 5 047 500 (50,01%) 10 095 000 (66,67%) 2007-09-20 -
Traka Joanna 1 446 003 (14,32%) 1 446 003 (9,55%) 2009-09-24 -
Wesołowski Rafał bezpośrednio, wraz z Marzeną Wesołowską 960 000 (9,51%) 960 000 (6,34%) 2018-10-24 SOB

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-03-20 12 820
6 410 000,00
500,00 500,00 12 820
6 410 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-18

seria B 2007-04-20 1 870
500,00 14 690
7 345 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-18

split 1:500 2007-07-06
1,00 7 345 000
7 345 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2007-07-06 2 747 500
13 737 500,00
1,00 5,00 10 092 500
10 092 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-18

zmiana firmy z Remoteks SA na Mera Schody SA 2007-07-06

KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii D 2010-02-16 600 000
3 000 000,00
1,00 5,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Mera Schody SA na Mera SA 2010-02-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wesołowska Marzena 235 513 2,33 235 513 1,55 2013-12-19
Koneczny Adam 4 000 0,03 4 000 0,02 2009-12-31
Traka Joanna 1 946 003 (-257 967) 19,28 (-2,55) 1 946 003 (-257 967) 12,85 (-1,70) 2009-09-23
Traka Joanna 2 203 970 (2 200 000) 21,83 (21,80) 2 203 970 (2 200 000) 14,55 (14,53) 2009-02-13
Absolute East West Master Fund Ltd. 0 (-2 706 098) 0,00 (-26,81) 0 (-2 706 098) 0,00 (-17,87) 2009-02-13
Absolute East West Master Fund Ltd. 2 706 098 (146 098) 26,81 (1,45) 2 706 098 (146 098) 17,87 (0,97) 2009-02-09
Absolute East West Master Fund Ltd. 2 560 000 (104 000) 25,36 (1,03) 2 560 000 (104 000) 16,90 (0,68) 2008-06-24
Wesołowski Rafał 507 484 (26 484) 5,02 (0,26) 507 484 (26 484) 3,35 (0,18) 2007-10-16
Traka Joanna 3 970 0,03 3 970 0,02 2007-10-02
Koneczny Adam 4 000 0,03 4 000 0,02 2007-10-02
Wesołowski Rafał 481 000 4,76 481 000 3,17 2007-09-20
Absolute East West Master Fund Ltd. 2 456 000 24,33 2 456 000 16,22 2007-09-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.