REKLAMA

MEGA SONIC S.A.: Zawarcie porozumienia wstrzymującego realizację umowy znaczącej

2018-12-11 13:27
publikacja
2018-12-11 13:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-11
Skrócona nazwa emitenta
MEGA SONIC S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia wstrzymującego realizację umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła porozumienie dotyczące wstrzymania realizacji umowy znaczącej, dotyczącej rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na potrzeby badań analizy i detekcji zagrożeń cybernetycznych, o której podpisaniu, Emitent informował raportem bieżącym 02/2016.
Zgodnie z zawartym porozumieniem, żadna ze Stron nie jest zobowiązana do zwrotu otrzymanego świadczenia, zachowuje do niego pełne prawa i nie będzie z tego tytułu dochodziła jakichkolwiek roszczeń bez względu na ich ewentualną podstawę prawną, w tym roszczeń odszkodowawczych. Ewentualna dalsza realizacja umowy będzie wymagała pisemnej zgody obu Stron.
Powodem wstrzymania realizacji umowy jest brak porozumienia pomiędzy Zleceniodawcą Emitenta a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju będącym instytucją dofinansowującą realizację projektu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-11 Paweł Grzonek Wiceprezes Zarządu Paweł Grzonek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki