REKLAMA

MEDCAMP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

2023-07-03 11:22
publikacja
2023-07-03 11:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-03
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Medcamp S.A. "Emitent" informuje, iż akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 03 lipca 2023 roku, była spółka FR Finance SA z siedzibą w Poznaniu posiadająca 1.310.840 akcji, z których przysługiwało jej 1.310.840 głosów, stanowiących 5,01 % kapitału zakładowego Emitenta i 100% udziału w ogólnej liczbie głosów podczas obrad WZA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-03 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki