0,6980 zł
2,65% 0,0180 zł
Medcamp SA (MDP)

Wyniki finansowe - MEDCAMP			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 076 -94 -74 -72
Zysk (strata) brutto (tys.) -6 006 -1 056 -389 50
Zysk (strata) netto (tys.)* -5 108 -860 -304 48
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -1 076 -94 -74 -72
Aktywa (tys.) 12 134 11 158 10 734 10 774
Kapitał własny (tys.)* 10 935 10 075 9 771 9 819
Liczba akcji (tys. szt.) 26 150,000 26 150,000 26 150,000 26 150,000
Zysk na akcję (zł) -0,195 -0,033 -0,012 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,418 0,385 0,374 0,375
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.