REKLAMA

MCI rozważy przyspieszenie i zwiększenie programu umożliwiającego sprzedaż akcji spółki

2023-09-27 12:58
publikacja
2023-09-27 12:58

Gdyby zawieszenie obrotu akcjami MCI ASI nie miało charakteru przejściowego, spółka rozważy przyspieszenie i zwiększenie wolumenu planowanego na 2024 rok programu umożliwiającego akcjonariuszom MCI sprzedaż posiadanych akcji w przewidzianych prawem formułach z pominięciem GPW - podał MCI Capital ASI.

MCI rozważy przyspieszenie i zwiększenie programu umożliwiającego sprzedaż akcji spółki
MCI rozważy przyspieszenie i zwiększenie programu umożliwiającego sprzedaż akcji spółki
fot. Adam Dauksza / / FORUM

GPW zawiesiła we wtorek obrót akcjami dziewięciu spółek: MCI Capital, Impero, Unfold.VC, ABS Investment, Apollo Capital, Carpathia Capital, Centurion Finance, JR Holding oraz Spark VC.

"Decyzja GPW nie ma negatywnego wpływu na plany MCI oraz sytuację biznesową i finansową grupy MCI, niemniej jednak rozumiemy, że może ona negatywnie oddziaływać na interesy inwestorów mniejszościowych, którzy planowali przeprowadzić transakcje giełdowe na akcjach spółki" - napisano w komunikacie MCI Capital.

"W związku z tym, gdyby zawieszenie obrotu akcjami MCI ASI nie miało charakteru przejściowego, spółka rozważy przyspieszenie i zwiększenie wolumenu planowanego na przyszły rok programu umożliwiającego akcjonariuszom MCI sprzedaż posiadanych przez nich akcji w przewidzianych prawem formułach z pominięciem GPW" - dodano.

W ocenie zarządu MCI Capital ASI, decyzja Giełdy jest zaskakująca dla MCI ASI, jak i dla całego rynku, w szczególności w kontekście publicznego komunikatu MF i UKNF z dnia 1 września 2023 r.

"Stanowisko MF i UKNF jednoznacznie potwierdza, że przepisy prawa wchodzące w życie w dniu 29 września 2023 r. nie mają zastosowania wobec ASI, których akcje są już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na dzień wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa" - napisano w komunikacie MCI Capital.

"Stanowisko MF i UNKF ma zastosowanie do wszystkich alternatywnych spółek inwestycyjnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego. Niemniej, MCI ASI ze względu na specyficzną strukturę akcjonariatu korzysta z dodatkowego zwolnienia przewidzianego znowelizowanymi przepisami prawa, które wyłącza ograniczenia w obrocie jej akcjami, nawet gdyby MCI ASI nie była spółką publiczną" - dodano.

GPW podała we wtorkowym komunikacie, że decyzja ta została podjęta po szczegółowej analizie zmian w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, które wchodzą w życie z dniem 29 września 2023 roku oraz ocenie potencjalnych ryzyk wynikających z tych zmian dla bezpieczeństwa obrotu giełdowego i interesu jego uczestników, jak również po zasięgnięciu opinii zewnętrznych doradców.

Decyzja zarządu Giełdy wynika z faktu, że nowe przepisy dotyczące spółek ASI przewidując (w określonych przypadkach) sankcję nieważności dla transakcji akcjami spółek posiadających ten status, wprowadzają tym samym częściowe ograniczenie zbywalności tych akcji.

Jednocześnie literalne brzmienie tych przepisów nie przewiduje wyłączenia spod nowego reżimu akcji spółek ASI mających status spółek publicznych, bądź przynajmniej akcji takich spółek, które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie widzi zasadności zawieszenia obrotu akcjami dziewięciu spółek ASI na warszawskiej giełdzie - poinformował Jacek Barszczewski, dyrektor departamentu komunikacji społecznej Urzędu KNF.

"UKNF w pełni podtrzymuje stanowisko zawarte we wspólnym komunikacie opublikowanym także przez Ministerstwo Finansów w dniu 1 września 2023 roku, zgodnie z którym przepisy regulujące działalność alternatywnych spółek inwestycyjnych zawarte w ustawie z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku nie odnoszą się do akcji wyemitowanych przez ASI, które w dniu wejścia w życie Ustawy są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu" - napisał Jacek Barszczewski na portalu X.

Dodał, że - jak wskazano we wspólnym komunikacie - nie należy interpretować wprowadzonych przepisów w sposób prowadzący do wykluczenia takich ASI z obrotu zorganizowanego.

"Celem wydania Wspólnego Komunikatu było także publiczne potwierdzenie stanowiska Urzędu KNF oraz przyjętego przez UKNF kierunku interpretacji nowych przepisów w praktyce nadzorczej. Chodziło w szczególności o uniknięcie wykluczenia lub zawieszania obrotu akcjami ASI będących przedmiotem obrotu zorganizowanego" - napisał dyrektor departamentu komunikacji społecznej Urzędu KNF.

"W świetle w szczególności wspólnego komunikatu oczywiste jest, że podjęcie takiej decyzji przez zarząd GPW nie było przedmiotem oczekiwań KNF jako organu nadzoru. Urząd KNF pozostaje w tej sprawie w kontakcie z MF, a także z GPW w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które stoją u podstaw decyzji podjętej przez GPW" - dodał. (PAP Biznes)

pr/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki