REKLAMA

MASTER PHARM S.A.: Informacja o sprzeciwach zgłoszonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Master Pharm S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.

2021-06-28 17:26
publikacja
2021-06-28 17:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
MASTER PHARM S.A.
Temat
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Master Pharm S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) informuje, że do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 28 czerwca 2021 r., zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące:

- Uchwały nr 6/28/06/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020;
- Uchwały nr 7/28/06/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020;
- Uchwały nr 8/28/06/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020;
- Uchwały nr 9/28/06/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020;
- Uchwały nr 10/28/06/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020;
- Uchwały nr 11/28/06/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020;
- Uchwały nr 12/28/06/2021 w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020;
- Uchwały nr 13/28/06/2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. za lata 2019 – 2020;
- Uchwały nr 14/28/06/2021 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję;
- Uchwały nr 15/28/06/2021 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję;
- Uchwały nr 16/28/06/2021 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję;
- Uchwały nr 17/28/06/2021 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję;
- Uchwały nr 18/28/06/2021 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 Jacek Franasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki