REKLAMA
PIT 2023

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta z jej spółką zależną – Marvipol TM sp. z o.o.

2023-10-31 09:23
publikacja
2023-10-31 09:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-31
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rejestracja połączenia Emitenta z jej spółką zależną – Marvipol TM sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2023, 26/2023, 28/2023, 34/2023 informuje, że 31 października 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Emitenta z jego spółką zależną – Marvipol TM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”)

Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z ogłoszonym 7 sierpnia 2023 roku planem połączenia tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Emitenta z uwagi na fakt, że Emitent posiadał 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Połączenie nastąpiło z dniem wpisu do rejestru. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. W wyniku Połączenia Emitent wstąpił z dniem Połączenia w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z Połączeniem nie nastąpiła zmiana Statutu Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-31 Andrzej Nizio Wiceprezes Zarządu
2023-10-31 Maciej Kiełkowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki