MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA

2019-11-15 16:31
publikacja
2019-11-15 16:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-15
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, 2/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku oraz nr 48/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku, informuje, że w dniu 15 listopada 2019 roku otrzymała informację z Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA) o zawarciu w trybie korespondencyjnym aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego unijnego.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie projektu inwestycyjnego „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA” objętego dofinansowaniem w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, o którym Spółka informowała wcześniej m.in. w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 20 marca 2019 roku.

Przedmiotem zawartego aneksu jest m.in. przedłużenie okresu uruchomienia limitu kredytowego oraz zmiana harmonogramu spłaty rat.

Spłata kredytu nastąpi w 22 ratach miesięcznych począwszy od dnia 30 kwietnia 2020 roku, w następujących wysokościach: 22 raty w kwocie 0,14 mln zł każda i ostatnia 23 rata wyrównująca w kwocie 8,9 mln zł. Dotychczasowy harmonogram zakładał spłatę kredytu w 26 ratach miesięcznych płatnych od 31 stycznia 2020 roku, w następujących wysokościach: 25 rat w kwocie 0,14 mln zł każda i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 8,51 mln zł.

W przypadku spłaty kredytu z otrzymanego dofinansowania, harmonogram spłaty ulegnie zmianie poprzez zmianę raty balonowej. Raty spłacanego kredytu zostaną zmienione w takim stosunku do rat określonych w pierwotnym harmonogramie, w jakim kwota wykorzystanego kredytu pozostaje do kwoty udzielonego kredytu.
Aneks jest następstwem złożonego przez Spółkę do Banku wniosku o wydłużenie okresu dostępności limitu kredytowego.

Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianom.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK SA).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Beata Majewska-Karp Prokurent
2019-11-15 Tomasz Blat Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki