REKLAMA

M4B S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

2021-02-18 15:24
publikacja
2021-02-18 15:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
M4B S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd M4B S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 lutego 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Pana Marka Sypka o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem, Pan Marek Sypek informuje, że w związku z zawartą umową sprzedaży akcji w dniu 12 lutego 2021 roku, zmianie uległa ogólna liczba posiadanych przez Pana Marka Sypka bezpośrednio głosów w spółce M4B S.A.

Przed dokonaniem w/w zmian Pan Marek Sypek posiadał 1.000.459 akcji Spółki stanowiących 13,49% udziału w kapitale zakładowym spółki M4B S.A. uprawniających do 1.000.459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 13,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmian Pan Marek Sypek posiada 1.600.459 akcji Spółki stanowiących 21,57% udziału w kapitale zakładowym spółki M4B S.A. uprawniających do 1.600.459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 21,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Marek Sypek nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

Pan Marek Sypek nie wyklucza zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.

Pan Marek Sypek nie posiada informacji, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-18 Jarosław Leśniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki