15,6000 zł
1,96% 0,3000 zł
M4B SA (M4B)

Akcjonariat - M4B

Dane ogólne

Kapitalizacja: 115 728 600 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 7 418 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 492 761
Liczba głosów na WZA: 7 445 750 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,52%
Kapitał akcyjny: 2 002 995,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 492 761
Cena nominalna akcji: 0,27 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,20%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,48%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Leśniewski Jarosław ZWZ 3 981 550 (53,66%) 3 981 550 (53,47%) 2022-09-14 -
Sypek Marek 1 600 459 (21,57%) 1 600 459 (21,49%) 2021-02-15 -
Toński Piotr ZWZ 910 752 (12,27%) 910 752 (12,23%) 2022-09-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2008-08-12 4 360 000
218 000,00
0,05 0,05 4 360 000
218 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-25
seria B - akcje założycielskie 2008-08-12 6 646 820
0,05 11 006 820
550 341,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-25
seria C - subskrypcja prywatna 2008-09-19 816 554
0,05 11 823 374
591 168,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-26
scalenie akcji 1:2 2010-05-17
0,10 5 911 687
591 168,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-09
seria D - subskrypcja prywatna 2010-05-17 488 313
0,10 6 400 000
640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-19
seria E - Socha sp. z o.o. 2014-02-12 2 000 000
500 000,00
0,10 0,25
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 80:1 2015-12-30
8,00 79 990
639 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-12-30 -800
0,10 6 399 200
639 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-17
renominacja akcji 2016-01-11
1,30 79 990
103 987,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-28
seria E - subskrypcja prywatna 2016-01-11 296 158
385 005,40
1,30 1,30 376 148
488 992,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-15
renominacja akcji 2016-08-01
0,27 376 148
101 559,96
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-19
seria F - subskrypcja prywatna 2016-08-01 7 042 352
1 901 435,04
0,27 0,27 7 418 500
2 002 995,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
New Gym SA 313 970 (-700 000) 4,23 (-9,44) 313 970 (-700 000) 4,22 (-9,40) 2021-08-19
Leśniewski Jarosław 3 949 750 (40 000) 53,24 (0,54) 3 971 550 (40 000) 53,33 (0,53) 2021-08-19
Toński Piotr 846 665 (-4 087) 11,41 (-0,06) 850 752 11,42 (-0,01) 2021-02-15
Leśniewski Jarosław 3 909 750 (-46 800) 52,70 (-0,63) 3 931 550 (-25 000) 52,80 (-0,34) 2021-02-15
Toński Piotr ZWZ 850 752 (25 000) 11,47 (0,34) 850 752 (25 000) 11,43 (0,34) 2020-08-26
Leśniewski Jarosław ZWZ 3 956 550 (25 000) 53,33 (0,33) 3 956 550 (25 000) 53,14 (0,34) 2020-08-26
Sypek Marek 1 000 459 13,49 1 000 459 13,44 2019-09-06
New Gym SA 1 013 970 (-930 459) 13,67 (-12,54) 1 013 970 (-930 459) 13,62 (-12,49) 2019-09-06
New Gym SA 1 944 429 (-244 185) 26,21 (-3,29) 1 944 429 (-244 185) 26,11 (-3,28) 2019-07-18
Toński Piotr NWZ 825 752 (-669) 11,13 (-0,01) 825 752 (-4 756) 11,09 (-0,06) 2018-07-30
Leśniewski Jarosław NWZ 3 931 550 (7 239) 53,00 (0,10) 3 931 550 (7 239) 52,80 (0,09) 2018-07-30
Leśniewski Jarosław 3 924 311 (-370 183) 52,90 (-4,99) 3 924 311 (-391 983) 52,71 (-5,26) 2017-11-14
Toński Piotr 826 421 (817 578) 11,14 (8,79) 830 508 (817 578) 11,15 (7,94) 2017-02-07
New Gym SA 2 188 614 (1 892 456) 29,50 (-49,23) 2 188 614 (1 892 456) 29,39 (-44,03) 2017-02-07
Leśniewski Jarosław 4 294 494 (4 259 133) 57,89 (48,49) 4 316 294 (4 259 133) 57,97 (43,80) 2017-02-07
Toński Piotr 8 843 (-347 716) 2,35 (-3,22) 12 930 (-507 129) 3,21 (-2,85) 2016-07-15
Runicom SA poprzez Runicom Capital Ltd. 8 723 2,32 8 723 2,16 2016-07-15
New Gym SA 296 158 78,73 296 158 73,42 2016-07-15
Leśniewski Jarosław 35 361 (-1 568 191) 9,40 (-15,65) 57 161 (-2 418 391) 14,17 (-14,68) 2016-07-15
Toński Piotr 356 559 5,57 520 059 6,06 2014-08-18
Toński Piotr 356 559 (352 102) 5,57 (0,57) 520 059 (513 559) 6,06 (0,06) 2014-08-18
Toński Piotr 4 457 (-708 660) 5,00 (-6,14) 6 500 (-1 033 617) 6,00 (-6,12) 2014-08-18
Leśniewski Jarosław 1 603 552 25,05 (-0,01) 2 475 552 28,85 (-0,01) 2014-08-18
Leśniewski Jarosław 1 603 552 (1 601 508) 25,06 (22,50) 2 475 552 (2 444 608) 28,86 (0,01) 2014-08-18
Leśniewski Jarosław 2 044 2,56 (0,56) 30 944 28,85 (0,85) 2014-08-18
Leśniewski Jarosław 2 044 (-3 036 310) 2,00 (-45,47) 30 944 (-4 751 410) 28,00 (-27,73) 2014-08-18
Cameron Private Investment Ltd. 1 960 110 (1 935 609) 30,62 (-0,01) 2 995 610 (2 958 165) 34,91 (-0,01) 2014-08-18
Cameron Private Investment Ltd. 24 501 30,63 (0,63) 37 445 34,92 (0,92) 2014-08-18
Cameron Private Investment Ltd. 24 501 30,00 (23,49) 37 445 34,00 (24,72) 2014-08-18
Cameron Private Investment Ltd. 24 501 6,51 (6,18) 37 445 9,28 (8,78) 2014-08-18
Cameron Private Investment Ltd. 24 501 0,33 37 445 0,50 2014-08-18
Leśniewski Jarosław 3 038 354 (-50 000) 47,47 (-0,78) 4 782 354 (-50 000) 55,73 (-0,59) 2012-08-14
Totmes SA łącznie z Fund IT SA 0 (-928 680) 0,00 (-14,51) 0 (-928 680) 0,00 (-10,82) 2012-06-30
porozumienie akcjonariuszy Runicom SA, Itvent SA, Novian TMT, Rowing Capital Ltd. 13 436 16,00 (12,43) 13 436 12,00 (8,67) 2012-03-07
porozumienie akcjonariuszy Runicom SA, Itvent SA, Novian TMT, Rowing Capital Ltd. 13 436 (-1 061 489) 3,57 (-13,22) 13 436 (-1 061 489) 3,33 (-9,19) 2012-03-07
porozumienie akcjonariuszy Runicom SA, Itvent SA, Novian TMT, Rowing Capital Ltd. 1 074 925 (1 061 489) 16,79 (-0,01) 1 074 925 (1 061 489) 12,52 (-0,01) 2012-03-07
porozumienie akcjonariuszy Runicom SA, Itvent SA, Novian TMT, Rowing Capital Ltd. 13 436 (-1 054 489) 16,80 (0,12) 13 436 (-1 054 489) 12,53 (0,09) 2012-03-07
porozumienie akcjonariuszy Runicom SA, Itvent SA, Novian TMT, Rowing Capital Ltd. 1 067 925 16,68 1 067 925 12,44 2012-03-02
Totmes SA łącznie z Fund IT SA 928 680 14,51 928 680 10,82 2011-03-24
Toński Piotr 713 117 11,14 1 040 117 12,12 2011-03-24
Leśniewski Jarosław 3 088 354 48,25 4 832 354 56,32 2011-03-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-12-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2022-10-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2019-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2019-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2018-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2018-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2016-04-18 Split 80:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.