REKLAMA

M FOOD S.A.: Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

2021-09-30 16:38
publikacja
2021-09-30 16:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
M FOOD S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Artura Błasika (Akcjonariusz) informacji, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zwiększył on udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%.
1)W dniu 24 września 2021 roku Akcjonariusz zawarł poza zorganizowanym systemem obrotu umowę sprzedaży akcji, na podstawie której w dniu 29 września 2021 roku Akcjonariusz nabył 342.697 akcji Spółki.
2)Przed dokonaniem transakcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.
3)Po dokonaniu transakcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, Akcjonariusz posiada 342.697 akcji Spółki, które reprezentują 6,56 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 342.697 głosów, stanowiących 6,56 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.
4)Akcjonariusz informuje, że nie istnieją żadne inne podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.
5)Akcjonariusz informuje, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.
6)Łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie, posiadane przez Akcjonariusza wynosi 342.697 głosów, stanowiących 6,56 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Jerzy Gądek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki