REKLAMA

Losy zawodowe absolwentów szkół będą monitorowane

2021-02-25 19:36
publikacja
2021-02-25 19:36
fot. Piotr Guzik / FORUM

Losy zawodowe absolwentów szkół ponadpodstawowych będą monitorowane – zdecydował Sejm, uchwalając nowelizację Prawa oświatowego. Zgodnie z nią możliwe będzie pozyskiwanie i przetwarzanie danych potrzebnych do monitoringu karier zawodowych absolwentów.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 446 posłów, pięciu było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Obecnie brakuje odpowiednio szczegółowych i rzetelnych informacji o karierach absolwentów szkół ponadpodstawowych. Na poziomie krajowym prowadzony jest wyłącznie systematyczny monitoring losów absolwentów szkół wyższych, zapewniany przez system ELA.

Przyjęte w nowelizacji – której projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki – rozwiązania nawiązują do przepisów przyjętych w szkolnictwie wyższym, ale są dostosowane do specyfiki danych oświatowych.

Monitorowanie będzie prowadzone co roku i obejmie absolwentów szkół, którzy skończyli naukę rok, dwa lata i pięć lat przed rokiem monitorowania. Okresy te będą liczone od umownej daty 15 marca każdego roku.

Monitoring prowadzony będzie na podstawie danych gromadzonych w Systemu Informacji Oświatowej. Podstawą jego będą numery PESEL absolwentów i rok ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Pozostałe informacje będą dotyczyły zawodu, w którym kształcił się absolwent, a w przypadku szkół zawodowych udziału w kursach prowadzonych w ramach systemu oświaty lub podjęcia nauki w kolejnej szkole ponadpodstawowej, tj. w szkole policealnej, branżowej II stopnia lub w liceum dla dorosłych.

Monitoring będzie też prowadzony na podstawie danych z okręgowych komisji egzaminacyjnych (w zakresie obejmującym przystąpienie do egzaminu maturalnego, o zdobyciu świadectwa dojrzałości oraz o certyfikatach i dyplomach zawodowych), ze Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – POL-on (w zakresie informacji i podjęciu studiów) i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w zakresie informacji i podjęciu pracy i osiąganych zarobkach).

Połączenia danych ma dokonywać Centrum Informatycznym Edukacji. Po połączeniu danych będę one zanonimizowane. Następnie przekazane do opracowania Instytutowi Badań Edukacyjnych. Analizy – jak informuje MEiN – mają być wykorzystywane do kształtowania polityki edukacyjnej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Na potrzebę prowadzenia monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych wskazują m.in. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowy Program Reform, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Zintegrowana Strategia Umiejętności.

Uruchomienie systemu monitorowania karier absolwentów stanowi jeden z unijnych warunków dotyczących możliwości pozyskania środków związanych z edukacją w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Nowelizacja ustawy trafi teraz do Senatu. (PAP)

Autorzy: Danuta Starzyńska-Rosiecka, Szymon Zdziebłowski

dsr/ szz/ joz/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
itso_nie_oddawaj_figur
brakuje mrówek do roboty no jak to się mogło stać :D
tytush
w koncu dowiecie sie ilu na emigracji stoczylo sie w bezdomnowsc - po utracie pracy a ile zostalo prostytutkami

Powiązane: Edukacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki